Sudska medicina se kao predmet pohađa na poslednjoj godini studija medicinskog fakulteta.

Predstavlja jednosemestralni predmet i u toku semestra se polaže jedan kolokvijum. Kolokvijum se, kao i svaki drugi, polaže u obliku testa. Test se uglavnom sastoji od 40 pitanja.

Pored kolokvijuma, postoji i pismeni deo ispita koji se po pravilu organizuje prvog dana roka. On se takođe polaže u vidu testa i uključuje pitanja iz svih oblasti sudske medicine. Student koji ne položi ovaj test, nema pravo na polaganje praktičnog i usmenog ispita.

Sudska medicina po oblastima:

Svi testovi se nalaze u tabeli i sastavljeni su kako bi pomogli u proveri znanja i vežbanju za kolokvijum, odnosno eliminacioni test.

Poređani su prema oblastima i pored svakog je naznačen broj pitanja u bazi. Oblasti sa malim brojem pitanja (7,10,20 itd.) sadrže jedan test ali se redosled pitanja uvek menja.

U oblastima sa većim brojem pitanja program nasumično bira 20 različitih i od njih formira test.

U toku polaganja imate prava da se vratite na prethodno pitanje i ispravite ga. Kada pritisnete taster „završi“, automatski će se pojaviti broj tačnih/netačnih odgovora kao i ispravljen test.

Ukoliko želite ponovo da uradite test iz iste oblasti, samo kliknite na dugme: „ponovo započni test“

Oblast

Ukupan broj pitanja u bazi

Započnite test:

1. Oštećenje zdravlja i smrt uopšte

9

Kliknite ovde
2. Agonija i smrt

21

Kliknite ovde
3. Znaci smrti

95

Kliknite ovde
4. Utvrđivanje smrti

17

Kliknite ovde
5. Sudskomedicinska obdukcija i ekshumacija

14

Kliknite ovde
6. Vitalne reakcije

53

Kliknite ovde
7. Prirodna smrt

16

Kliknite ovde
8. Mehaničke povrede

80

Kliknite ovde
9. Asfiktične povrede

80

Kliknite ovde
10. Fizičke povrede

80

Kliknite ovde
11. Nutritivne povrede

7

Kliknite ovde
12. Psihičke povrede

7

Kliknite ovde
13. Hemijske povrede

120

Kliknite ovde
14. Bolesti zavisnosti

71

Kliknite ovde
15. Regionalne povrede

68

Kliknite ovde
16. Saobraćajni traumatizam

32

Kliknite ovde
17. Pad sa visine

10

Kliknite ovde
18. Sudskomedicinski aspekti polnih odnosa

11

Kliknite ovde
19. Sudskomedicinski aspekti trudnoće

20

Kliknite ovde
20. Sudskomedicinski aspekti novorođenačkog i dečijeg doba

28

Kliknite ovde
21. Zades, ubistvo, samoubistvo

21

Kliknite ovde
22. Sudskomedicinsko veštačenje, kvalifikacija i klasifikacija telesnih povreda, klinička sudska medicina

20

Kliknite ovde
23. Krivična odgovornost lekara i tortura

15

Kliknite ovde

Ukoliko u toku rešavanja testova prepoznate neku grešku, slobodno nam javite, a mi ćemo je ispraviti. Za bilo koja pitanja možete ostaviti komentar ili nas možete kontaktirati.

Ostavite odgovor