Jedro thumbnail

Jedro (nucleus), Jedarce i Jedarne pore – “središte ćelije”

Šta je jedro? Jedro tj. nukleus predstavlja membranoznu organelu koja u sebi sadrži ćelijski genom. Jedina DNK van jedra jeste mitohondrijalna DNK, koja je potpuno…

Nastavi
glatki endoplazmatski retikulum

Endoplazmatski retikulum, goldžijev aparat, lizozomi

Šta je endomembranski sistem? Endomembranski sistem je sastavljen od tri vrste organela, koje međusobnom interakcijom vrše različite funkcije u ćelji, među kojima su i stvaranje,…

Nastavi
Mitohondrija thumbnail

Ćelijske Organele: Mitohondrije i Ribozomi

Mitohondrije Mitohondrije su membranske organele čija je osnovna uloga proizvodnja energije u vidu ATP-a (adenozin–trifosfat). Imajući ovo u vidu, jasno je da broj mitohondrija u…

Nastavi
Centriole thumbnail

Citoplazma i Citoskelet: Potporne Strukture Ćelije

Citoplazma Citoplazma (citoplasma) je struktura koja ispunjava ćeliju i okružuje nukleus (jedro). Tečni deo citoplazme se naziva citosol i u njega su uronjeni citoskelet, organele…

Nastavi
Fosfolipidni dvosloj thumbnail

Ćelijska Membrana: Građa i Mehanizmi Transporta

Ćelijska membrana (opna, plasmalemma) predstavlja tanak, metabolički aktivan omotač koji odvaja citoplazmu od ekstracelularnog (vanćelijskog) prostora. Osim toga, membrane ulaze u sastav ćelijskih organela i…

Nastavi
Ćelija thumbnail

Organizacija Ćelije: Osnovne Strukture Eukariotske Ćelije

Ćelija (cellula) predstavlja osnovu jedinicu građe svih živih organizama osim virusa. Svaka ćelija predstavlja entitet, koji je od okoline odvojen ćelijskom membranom. Prokariotske i eukariotske…

Nastavi