Scapula-lopatica

Scapula (lopatica) Lopatica je parna kost trouglastog oblika koja čini zadnji deo kostura ramenog pojasa. (slika 1a i 1b). Postavljena je u frontalnoj ravni i…

Nastavi

Clavicula-ključnica

Clavicula (ključnica) Clavicula je parna i horizontalno postavljena kost koja se svojim unutrašnjim delom zglobljava sa grudnom kosti (sternum) i prvim rebrom (costa prima), a…

Nastavi