Fascija.com pruža usluge izrade PowerPoint prezentacija iz bilo koje oblasti medicine. Broj slajdova, prisustvo animacija, slika kao i grafička tema prezentacije se biraju prema dogovoru. Možemo ponuditi tri opcije:

Osnovna

  • Izrađujemo PowerPoint prezentaciju na osnovu literature koju nam Vi priložite.
  • Opcija je jeftinija jer zahteva manje utrošenog vremena

Složena

  • Zadajete nam samo temu PowerPoint prezentacije, a mi vršimo dalja istraživanja i koristimo pronadjenu literaturu
  • Opcija je skuplja jer zahteva više utrošenog vremena

Pro Opcija

Prilažete samo temu PowerPoint prezentacije, mi pronalazimo literaturu i na osnovu nje sastavljamo prezentaciju. Takođe uz prezentaciju dobijate i Word dokument sa jasnim smernicama šta je na kom slajdu potrebno napomenuti.Kontakt

Možete nas kontaktirati putem našeg email-a: [email protected]

Takođe nas možete kontaktirati preko naše fejsbuk ili instagram stranice.

Načini plaćanja

Za sada, fascija.com nudi dve mogućnosti plaćanja:

  1. Direktno, putem žiro računa
  2. Putem PayPal-a