S obzirom na to da je proveravanje stečenog znanja jedan od najčešćih problema sa kojim se sureće učenik dok priprema prijemni ispit, odlučili smo se da izađemo u susret i formiramo interaktivnu bazu pitanja.

Na ovoj stranici naći ćete pitanja iz biologije namenjena za pripremu prijemnog ispita na medicinskim fakultetima (medicina, stomatologija).

Pitanja iz biologije se takođe dosta poklapaju i sa bazom pitanja na drugim fakultetima za čiji upis je potrebno polagati ovaj predmet. Shodno tome, mogu svoje znanje proveriti i oni koji žele upisati neki drugi fakultet.

Takođe, testovi za prijemni ispit iz biologije obuhvataju oblasti koje se obrađuju u prvim godinama studija medicinskih fakulteta pa su pogodni za obnavljanje već stečenog znanja.

Testovi iz biologije za prijemni ispit:

Pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije smo podelili po oblastima, kao što je i podeljeno u većini zbirki za prijemni ispit.

Svaka oblast u sebi sadrži veliki broj pitanja, ali test koji budete radili će uvek sadržati 20. Program nasumično bira pitanja, pa u jednoj oblasti može postojati bezbroj kombinacija testova.

Za rešavanje testova nema vremenskog ograničenja, a kada završite sva pitanja i „predate“ test, pojaviće se vaš rezultat.

Ukoliko želite da ponovo radite test iz te oblasti samo je potrebno da „osvežite“ stranicu (refresh/reload).

Testovi iz biologije:

Oblast

Ukupan broj pitanja u bazi

Započnite test:

1. Biologija ćelije

225

Kliknite ovde
2. Biologija razvića

156

Kliknite ovde
3. Osnovi molekularne biologije

147

Kliknite ovde
4. Mehanizmi nasleđivanja

141

Kliknite ovde
5. Ekologija

67

Kliknite ovde
6. Evolucija

50

Kliknite ovde