HIV i AIDS

AIDS (“acquired immunodeficiency sindrome “) ili SIDA (sindrom stečene imunodeficijencije) predstavlja terminalnu fazu hronične infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV). Etiologija HIV pripada familiji retrovirusa i…

Nastavi

Scapula-lopatica

Scapula (lopatica) Lopatica je parna kost trouglastog oblika koja čini zadnji deo kostura ramenog pojasa. (slika 1a i 1b). Postavljena je u frontalnoj ravni i…

Nastavi

Clavicula-ključnica

Clavicula (ključnica) Clavicula je parna i horizontalno postavljena kost koja se svojim unutrašnjim delom zglobljava sa grudnom kosti (sternum) i prvim rebrom (costa prima), a…

Nastavi
Jedro thumbnail

Osnovna građa nukleinskih kiselina

Nukleinske kiseline su izgrađene iz nukleotida. U molekulu DNK-a to su dezoksiribonukleotidi, a u molekulu RNK to su ribonukleotidi. Šta čini nukleotide? Nukleotide čine tri…

Nastavi
glatki endoplazmatski retikulum

Endoplazmatski retikulum, goldžijev aparat, lizozomi

Šta je endomembranski sistem? Endomembranski sistem je sastavljen od tri vrste organela, koje međusobnom interakcijom vrše različite funkcije u ćelji, među kojima su i stvaranje,…

Nastavi
Old tipewriter

Osnove pisanja recepta – klinička farmakologija

Svaki recept mora sadržati: Inscriptio, Invocatio, Ordinatio, Subscriptio, Signatura i Nomen medici. Primer recepta: Inscriptio: Pera Perić; JBMG: 1204994789221; Invocatio: Rp. Ordinatio: Diazepam, tablettae 0,002…

Nastavi

Karcinom kolona – faktori rizika, klinička slika, dijagnoza, terapija

Šta je karcinom kolona? Karcinom kolona je najčešći tumor gastrointestinalnog trakta. Smatra se da je to bolest ekonomski razvijenog sveta. Faktori rizika: Ishrana ( crveno…

Nastavi

Novo! Forum za studente medicinskih nauka

Posetite naš forum kako biste razmenili informacije sa studentima kako svog, tako i drugih Univerziteta. Na ideju smo došli zbog velikog broja pitanja vezanih za…

Nastavi

MDMA (Ecstasy)

Prvo je sintetisana droga 3, 4 – metilendioskiamfetamin (MDA), poznata pod uličnim imenima Love drug ili Zen. Modifikacijom hemijske strukture MDA dobijeni su : 3,…

Nastavi

Kokain

Kokain je stimulans centralnog nervnog sistema i anestetik. Njegovi efekti su slični amfetaminu. Hemijski, predstavlja alkaloid koji se dobija iz grmaste zimzelene biljke koke (Erythroxylon…

Nastavi

Kanabis (Cannabis)

Šta je kanabis? Kanabis (konoplja) vekovima se koristi u industrijske, medicinske i uživalačke svrhe. Pripada familiji Cannabaceae, koja uključuje više vrsta ( Cannabis sativa, Cannabis indica,…

Nastavi

NOVO! Flash kartice

Flash kartice služe za obnavljanje gradiva i odlučili smo da pored testova napravimo i njih.Klikni ovde da obnoviš gradivo.

Nastavi

Sekundarna struktura molekula DNK

Kako izgleda molekul DNK? Molekuli DNK sastoje se od dva lanca nukleotida koji su međusobno povezani i spiralno uvijeni oko svoje osovine. Votson i Krik…

Nastavi