Transport Supstanci kroz Ćelijsku Membranu

U svakom trenutku u našem organizmu odigrava se razmena materija između ćelija i ekstracelularnog prostora. Na prvi pogled ovi procesi mogu se činiti vrlo haotičnim i slučajnim, međutim svaka razmena…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Transport Supstanci kroz Ćelijsku Membranu

HIV i AIDS

AIDS ("acquired immunodeficiency sindrome ") ili SIDA (sindrom stečene imunodeficijencije) predstavlja terminalnu fazu hronične infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV). Etiologija HIV pripada familiji retrovirusa i potfamiliji lentiviridae. Osnovna odlika retrovirusa…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na HIV i AIDS

Clavicula-ključnica

Clavicula (ključnica) Clavicula je parna i horizontalno postavljena kost koja se svojim unutrašnjim delom zglobljava sa grudnom kosti (sternum) i prvim rebrom (costa prima), a svojim spoljašnjim delom sa lopaticom…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Clavicula-ključnica
Read more about the article Osnovna građa nukleinskih kiselina
Jedro thumbnail

Osnovna građa nukleinskih kiselina

Nukleinske kiseline su izgrađene iz nukleotida. U molekulu DNK-a to su dezoksiribonukleotidi, a u molekulu RNK to su ribonukleotidi. Šta čini nukleotide? Nukleotide čine tri osnovne komponente:1. pentoza (šećer sa…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Osnovna građa nukleinskih kiselina

MDMA (Ecstasy)

Prvo je sintetisana droga 3, 4 - metilendioskiamfetamin (MDA), poznata pod uličnim imenima Love drug ili Zen. Modifikacijom hemijske strukture MDA dobijeni su : 3, 4 - metilendioksimetamfetamin (MDMA) poznatiji…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na MDMA (Ecstasy)

Kokain

Kokain je stimulans centralnog nervnog sistema i anestetik. Njegovi efekti su slični amfetaminu. Hemijski, predstavlja alkaloid koji se dobija iz grmaste zimzelene biljke koke (Erythroxylon coca) koja uspeva u Južnoj…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Kokain

Kanabis (Cannabis)

Šta je kanabis? Kanabis (konoplja) vekovima se koristi u industrijske, medicinske i uživalačke svrhe. Pripada familiji Cannabaceae, koja uključuje više vrsta ( Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis). Konoplja je poznata…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Kanabis (Cannabis)

Sekundarna struktura molekula DNK

Kako izgleda molekul DNK? Molekuli DNK sastoje se od dva lanca nukleotida koji su međusobno povezani i spiralno uvijeni oko svoje osovine. Votson i Krik su 1953.godine objavili model dvostruke…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Sekundarna struktura molekula DNK
Read more about the article Osnovni pojmovi u genetici
Gametogeneza, par hromozoma

Osnovni pojmovi u genetici

Hromozomi Molekuli DNK su ogranizovani u hromozome, čiji je broj i izgled karakterističan za vrstu.Prokarioti poseduju jedan molekul DNK - jedan hromozom. To znači da su svi njihovi geni prisutni…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Osnovni pojmovi u genetici