You are currently viewing Karcinom kolona – faktori rizika, klinička slika, dijagnoza, terapija

Karcinom kolona – faktori rizika, klinička slika, dijagnoza, terapija

Šta je karcinom kolona?

Karcinom kolona je najčešći tumor gastrointestinalnog trakta. Smatra se da je to bolest ekonomski razvijenog sveta.

Faktori rizika:

 • Ishrana ( crveno meso, životinjske masti, hrana siromašna vlakinima, koncentrovani šećeri)
 • Gojaznost
 • Fizička neaktivnost
 • Inflamatorne bolesti creva (M.Chron, ulcerozni kolitis)
 • Genetski faktori (  HNPCC – Hereditarni nepolipozni kolorektlani karcinom (Lynch I i Lynch II), FAP – Familijarna adenomatozna polipoza, JP- Juvenila polipoza, Peutz-Jegersov sindrom)
 • Pušenje
 • Alkohol

Predisponirajući faktori:

 • Juvenilna polipoza
 • Peutz-Jeghersov sy : prenosi se autozomno-dominantno; karakteriše se  pojavom brojnih polipa duž gastrointestinalnog trakta (mogu biti praćeni krvarenjem i invaginacijom) i pojavom pigmentnih promena u predelu usana.
 • Familijarna adenomatozna polipoza:  broji adenomi rasejani po sluzokoži kolona i rektuma.

Karcinom nastao na terenu ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti ima lošiju prognozu.

Histološka građa karcinoma kolona:

Najčešće je u pitanju adenokarcinom i on može biti dobro, srednje i loše diferentovan.

Morfološki može biti:

 • Anularni (prstenasti),
 • Nodularni,
 • Polipoidni (vegetativni),
 • Infiltartivni
 • Ulcerozni.

Morfologija kolona:

Prema položaju, kolon možemo podeliti na:

 1. Desni kolon: caecum, colon ascendens, flexura coli dextra (hepatica), proksimalni deo transverzalnog kolona. (Ishranjuje ih a.mesenterica superior)
 2. Levi kolon: distalni deo transverzalnog kolona, flexura coli sinistra (lienalis), colon descendens i sigmoidni kolon. (Ishranjuje ih: a.mesenterica inferior)

Kolon se može podeliti i u odnosu na peritoneum:

 1. Intraperitonealni: caecum, colon transversum i sigmoidni kolon.
 2. Sekundarno retroperitonealni: ascedentni i descedentni kolon.
 3. Subperitonealni: rektum.

A. Karcinom desnog kolona:

Karakterišu ga sledeći simptomi:

 • Malaksalost
 • Anemija (posledica okultnog krvarenja)
 • Palpabilni tumefakt u desnoj abdominalnoj polovini
 • Promena habitusa praženjenja ( proliv- opstipacija)

Češći je kod starijih osoba; tumori su većih dimenzija.

B. Karcinom levog kolona:

Karakterišu ga sledeći simptomi:

 • Subokluzija / okluzija
 • Rektoragija
 • Promena kvaliteta i pražnjenja
 • Abdominalni bol (zbog crevne okluzije)
 • Ileus.

Metastaze karcinoma kolona

Mehanizmi metastaziranja karcinoma kolona su:

 • Direktno (u okolna tkiva)
 • Limfogeno
 • Hematogeno (jetra, pluća, mozak, bubreg, kosti)
 • Intraluminalno
 • Gravitacione metastaze

Dijagnoza karcinoma kolona:

 1. Anamneza
 2. Fizikalni pregled , digitorektalni pregled
 3. Rektosigmoidni pregled
 4. Kolonoskopija + biopsija
 5. Irigografija
 6. CT , NMR

Terapija

 1. Desna hemikolektomija ( caecum, ascedentni kolon)
 2. Proširena desna hemikolektomija (+ hepatična flexura + transversum)
 3. Leva hemikolektomija (descedentni kolon, sigmoidea)
 4. Subtotalna kolektomija (distalna trećina transversuma)
 5. Totalna kolektomija ( proktokolektomija) – kod sinhronih tumora