Neurologija je jednosemestralni predmet koji se pohađa na 4. godini studija medicine.

Test iz neurologije:

Da biste mogli da polažete praktični i usmeni deo ispita potrebno je da položite eliminacioni test. On se, po pravilu, organizuje na početku svakog roka i sadrži pitanja iz svih obrađenih oblasti.

Pripremljena baza sadrži preko 320 pitanja, nalik onima koja se mogu naći na eliminacionom testu. Svaki test se sastoji iz 30 pitanja koje program nasumično bira iz baze. Ovo znači da je broj kombinacija različitih testova izuzetno velik.


↓ Kliknite na dugme ispod kako biste započeli test ↓

* Kada odgovorite na sva pitanja, pritisnite dugme “završi” i bićete preusmereni na stranicu sa rezultatima. Ukoliko želite da ponovo uradite test, samo “osvežite” (reload/refresh) stranicu i pojaviće se nov, potpuno randomizovan test.

Ostavite odgovor