Reč embriologija, potiče od dve grčke reči: embrion što u prevodu znači „nerođen“ i –logia što znači naukaHumana embriologija je nauka koja se bavi izučavanjem morfoloških i funkcionalnih osobina najranijih stadijuma individualnog razvića, počevši od oplođenja jajne ćelije do rođenja.

Pošto pojam „embrion“ na grčkom znači „nerođeni plod“, razviže od oplođenja do rođenja (intrauterusno razviće) poistovećivalo se sa embrionalnim periodom. Međutim, danas je poznato da embrionalni period razvića predstavlja samo jedan vremenski interval u okviru prenatalnog razvića.

Značaj embriologije

Embriologija kao nauka ima višestruk značaj. Ona povezuje mnoge oblasti medicine: ćelijska biologija, genetika, klinička anatomija, ginekologija i akušerstvo, neonatalna pedijatrija i patologija.

Embriologija daje odgovore na pitanja vezana za moguće varijacije građe ili položaja organa, što ima primenu u hirurgiji, kao i u tumačenju mehanizama nastanka različitih urođenih anomalija.

Podela :

Uopšteno, embriologiju možemo podeliti na opštu i specijalnu. Opšta embriologija se bavi proučavanjem osnovnih procesa razvića ploda, od oplođenja pa sve do rođenja.

Specijalna embriologija se bavi organogenezom, tj. detaljno proučava procese koji se dešavaju u toku razvoja jednog organa. Takođe se osvrće i na specifične procese razvoja različitih struktura. (lice, ekstremiteti itd)

Opšta embriologija:

Lekcija 1: Gametogeneza

Lekcija 2: Ženski Reproduktivni Sistem

Lekcija 3: Menstrualni ciklus

Lekcija 4: Muški Reproduktivni Sistem

Lekcija 5: Oplođenje – Fertilizacija

Lekcija 6: Preembrionalni Period Razvića

Lekcija 7: Embrionalni Period Razvića

Lekcija 8: Fetalni Period Razvića

Lekcija 9: Ekstraembrionalne strukture: Posteljica, Horion, Amnion i Pupčanik

Specijalna embriologija:

Lekcija 1: Razviće Lica

Lekcija 2: Faringealni (škržni) lukovi, faringealni žlebovi i faringealne kese

Lekcija 3: Razvoj respiratornog trakta: Traheja, Bronhije, Alveole

Lekcija 4: Razvoj Gastrointestinalnog (digestivnog) trakta

Lekcija 5: Razvoj Jetre, Žučnih puteva, Pankreasa i Slezine

Lekcija 6: Razvoj Urinarnog Sistema: Bubreg i Ureter (Nefrogeneza)

Lekcija 7: Razvoj Urinarnog Sistema: Mokraćna Bešika i Uretra

Lekcija 8: Razvoj Reproduktivnog Trakta: Unutrašnji Polni Organi

Lekcija 9: Razvoj Reproduktivnog Trakta: Spoljašnji Polni Organi


Literatura:

  1. Ivan R. Nikolić, Embriologija čoveka, četvrto izdanje. Data Status, Beograd, 2010.
  2. Moore KL, Persuad TVN. The developing human. WB Sounders, Philadelphia, 2003.
  3. Ben Pansky, Review of Medical Embriology, 1st edition. Embryome Sciences, 1982.
  4. Bruce M. Carlson, Human Embriology and Developmental Biology. Mosby, St Louis, 2004.

Ilustracije:

Sve ilustracije u navedenim lekcijama predstavljaju originalne crteže i pripadaju autorima web stranice Facija.com.