You are currently viewing Razviće lica, od pupoljaka do definitivnih struktura
crtež deteta iz profila

Razviće lica, od pupoljaka do definitivnih struktura

Razviće lica

Razviće lica započinje već u 4. nedelji intrauterinog razvoja. Ovaj izuzetno komplikovan proces, se skoro u potpunosti završava do 9. nedelje razvića.

Kao što je i pomenuto u prethodnim lekcijama, površinu embriona prekriva ektoderm dok se ispod njega nalazi mezenhim porekla mezoderma. Ove dva klicina lista su ključna za razvoj lica.

Stomodeum (jamica)

Na rostralnom (glavenom) delu embriona u 4. gestacijskoj nedelji, uočava se udubljenje koje se naziva jamica ili stomodeum. Ono je prekriveno bukofarnigealnom membranom i predstavlja mesto na kom će nastati usna duplja.

Oko stomodeuma, dolazi do proliferacije mezoderma (mezenhima), smeštenog ispod ektoderma, i formiraju se izbočine. 

Tačnije, proliferacijom nastaje 5 izbočina: dve mandibularne prominencije, dve maksilarne prominencije i jedna frontonazalna prominencija. (slika 1.)

Plod u 4. nedelji razvića sa stomodeumom i prominencijama obeleženim oko njega.
Slika 1. Plod u 4. nedelji razvića

Nazalne plakode i prominencije

Daljim razvojem, na donjim delovima frontonazalne prominencije, formiraju se nazalne plakode. Vremenom, one zadebljavaju i uranjaju, formirajući nazalna udubljenja.

Istovremeno, na periferiji nazalnih plakoda, dolazi do proliferacije ćelija te se tako formiraju potkovičaste strukture. Na njima se jasno može razlikovati lateralna i medijalna nazalna prominencija. (slika 2.)

Crtež prikazuje nazalnu plakodu koja se kasnije diferencira u medijalnu i lateralnu nazalnu prominenciju.
Slika . Razvoj nazalnih prominencija

Od lateralne prominencije nastaje ala nasi. Nazolakrimalni žleb je struktura koja razdvaja lateralnu prominenciju od maksilarne prominencije.

 Daljim razvojem, dolazi do fuzionisanja medijalne nazalne prominencije i maksilarne prominencije. Ovako fuzionisane strukture formiraju philtrum, središnji deo gornje vilice, deo nepca i gingive tog dela.

Lateralni delovi maksilarnih prominencija formiraju lateralne delove gornje usne, gornje vilice i delove nepca dok se sa svojim najlateralnijim delom fozionišu sa mandibularnom prominencijom. (slika 3.)

Crtež se posebno fokusira na spajanje medijalne nazalne prominencije i maksilarne prominencije.
Slika 3. Spajanje nazalne i maksilarne prominencije

Mandibularne prominencije se već u 4. nedelji fuzionišu, formirajući strukturu od koje nastaju: donja vilica, donja usna i donji delovi lica.Od frontonazalne prominencije nastaju čelo, kao i dorzum i apeks nosa.

Oko i spoljašnje uho

Već u  4. nedelji formiraju se opičke vezikule na rostralnom delu embriona. One se specifično diferenciraju i u toku razvića lica, sa bočnih delova glave se kreću ka središnjem delu gde će na kraju zauzeti konačan položaj. Zajedno sa optičkom vezikulom, lateralno se formira i auditivna vezikula, od nje će se formirati spoljašnje uho i deo srednjeg uha. (slika 4.)

Slika 4. Optička i auditivna vezikula