Šta je medicinska biohemija?

Medicinska biohemija predstavlja naučnu disciplinu koja spaja znanja medicinskih nauka: anatomije, fiziologije, patofiziologije, hemije i biohemije.

Razvila se neposredno iz medicinskih i prirodnih nauka, a kako izučavanjem normalnih tako i patoloških mehanizama koji se odigravaju u čovekovom organizmu.

Kako učiti medicinsku biohemiju?

Biohemija se kao predmet, na većini Medicinskih fakulteta pohađa u 2. godini studija. Pošto je usko povezana sa hemijom, da bi se lakše shvatili i naučili osnovni procesi, poželjno je poznavati barem osnovna pravila neorganske hemije.

Od studenata se obično traži da poznaju osnovne biohemijske procese koji se odigravaju u čovekovom organizmu.

Obično se učenje biohemije podeli u nekoliko etapa, te se prvo obrađuje enzimologija a nakon toga se osvrće na osnove metabolizma ugljenih hidrata, lipida, aminokiselina i nukleotida. Na kraju se završava sa obradom hormona sa naročitim osvrtom na hormon-receptorske interakcije i građu samih ćelija.

Naše lekcije iz biohemije:

Odmah na početku bismo napomenuli da su ove lekcije davno napisane, te su moguće slovne greške.

Kao i kod ostalog materijala koji pružamo, lekcije sadrže veliki broj crteža i skica koji dosta mogu pomoći pri učenju biohemije. Takođe bismo napomenuli da sa lekcijama nisu obrađeni svi delovi biohemije.

*NAPOMENA: Da biste pristupili lekciji, kliknite na link i bićete preusmereni na stranicu na kojoj se ona nalazi. Sve lekcije su u PDF formatu i mogu se besplatno preuzeti, ali koristiti isključivo za sopstvene potrebe!

Enzimologija:

Lekcija 1: Struktura proteina

Lekcija 2: Opšte osobine enzima

Lekcija 3: Klasifikacija enzima

Lekcija 4: Kinetika hemijskih reakcija

Lekcija 5: Regulacija enzimske aktivnosti

Lekcija 6: Koenzimi

Lekcija 7: Klinički značaj enzima

Metabolizam Lipida:

Lekcija 8: Sinteza masnih kiselina

Lekcija 9: Beta oksidacija masnih kiselina

Lekcija 10: Ketonska tela

Lekcija 11: Holesterol

Lekcija 12: Lipoproteini

Metabolizam Aminokiselina:

Lekcija 13: Pul i razgradnja aminokiselina

Lekcija 14: Sinteza i razgradnja aminokiselina

Lekcija 15: Ciklus Uree

Literatura:

Za pisanje ovih lekcija korišćeni su različiti udžbenici, koji su preporučena literatura za biohemiju na Medicinskom Fakultetu u Beogradu:

  1. Harperov pregled biohemije D.W. Martin, P.A. Mayers, V.W. Rodwell, G. Daryl, Savremena administracija, Beograd, 1992
  2. Biohemija, Kovačević D. Savremena administracija, Beograd, 2003
  3. Priručnik za vežbe iz biohemije, Simić T., Marković I., Petronijević N., Isaković A. Medicinski fakultet, Beograd, 2008
  4. Enzimologija kroz pitanja i odgovore, Simić T, Savić radojević A., Plješa Ercegovac M., Medicinski fakultet, Beograd, 2008
  5. Energetski metabolizam kroz pitanja i odgovore, Marković I., Isaković A. Medicinski fakultet, Beograd, 2008

Ostavite odgovor