MDMA (Ecstasy)

Prvo je sintetisana droga 3, 4 – metilendioskiamfetamin (MDA), poznata pod uličnim imenima Love drug ili Zen. Modifikacijom hemijske strukture MDA dobijeni su : 3,…

Nastavi

Kokain

Kokain je stimulans centralnog nervnog sistema i anestetik. Njegovi efekti su slični amfetaminu. Hemijski, predstavlja alkaloid koji se dobija iz grmaste zimzelene biljke koke (Erythroxylon…

Nastavi

Kanabis (Cannabis)

Šta je kanabis? Kanabis (konoplja) vekovima se koristi u industrijske, medicinske i uživalačke svrhe. Pripada familiji Cannabaceae, koja uključuje više vrsta ( Cannabis sativa, Cannabis indica,…

Nastavi