Udžbenicma, radovima kao i drugugoj stručnoj medicinskoj literaturi, često nedostaju kvalitetni crteži tj. ilustracije koje bi propratile i upotpunile tekst. Autorima je ponekad vrlo teško da pronađu crtež koji odgovara njihovom tekstu, a i kada ga pronađu, obično je zaštićen autorskim pravima, te se ne sme koristiti u izdavaštvu.

Čak i kada pronađete ilustraciju koja vam odgovara, a pritom je i slobodna za komercijalno korišćenje, opet nailazite na niz problema:

 • Crtež je na stranom jeziku te zahteva dodatnu grafičku obradu
 • Slika je neodgovarajuće veličine, pa uveličavanjem postaje mutna
 • Pozadina crteža ne odgovara čitavom konceptu udžbenika/knjige
 • Na crtežu nisu obeležene sve potrebne strukture

Mi smo tu da Vam pomognemo u prevazilaženju ovih grafičkih problema. Dobara ilustracija koja pravilno upotpunjuje tekst značajno povećava kvalitet stručne medicinske literature.

Zašto izabrati nas?

Diploma sa Medicinskog Fakulteta u Beogradu (IAS), iskustvo u pisanju radova kao i dugogodišnje bavljenje raznoraznim temama u domenu medicinskih nauka omogućavaju nam da precizno i sa razumevanjem analiziramo Vaš tekst i pratimo Vaše smernice.

Dugogodišnje iskustvo sa digitalnim programima poput: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, GIMP, Inkscape, itd., garantuju preciznu i profesionalnu medicinsku ilustraciju.

Predstavljamo vam samo deo naših ilustracija:

 • Fetus u dvadesetosmoj nedelji razvića
 • Razvoj usta
 • Metanefrični (Wolfov) duktus i ureterični pupoljak
 • Fiziološka hernija
 • Tercijarni bronh, razvoj pluća
 • Prostata, Vesicula seminealis i Ductus Deferens

Šta Vam možemo ponuditi?

Kada je u pitanju medicina, postoji veliki broj različitih grafičkih zahteva: grafici, dijagrami, tabele, mikroskopske i makroskopske ilustracije, ilustracije biohemijskih, fizioloških i patohistoloških procesa, ilustracija hirurških procedura itd.

Grafikoni

Grafičko rešenje za prikaz statističkih podataka koje se danas vrlo često koristi, posebno za prikazivanje naučnoistraživačkih radova.

Nudimo sve tipove grafikona:

 • Stubičasti grafikoni
 • Linijski grafikoni
 • Kružni ili prstenasti grafikoni
 • Trakasti grafikoni
 • Oblasni grafikoni
 • XY grafikoni

Tabele

Idealne kako za prikaz statističkih podataka, tako i za druge informacije poput: diferencijalnih dijagnoza, podataka o lekovima, itd.

Dijagrami

Idealni za prikaz različitih procesa poput biohemijskih puteva, mehanizama dejstva lekova, fizioloških mehanizama, procesa patogeneze različitih bolesti, dijagnostičke protokole, itd.

Medicinska ilustracija

Moguće su ilustracije iz bilo koje oblasti medicine, njihova izrada zavisi od: kompleksnosti crteža, tipa crteža (crno-beo, obojen, obojen i zasenčen), detaljnosti, kao i vremena koje potrebu za njihovu izradu.

Većina kompleksnijih ilustracija započinje kao skica na papiru, koja se kasnije unosi u neki od digitalnih programa i grafički dorađuje. Takođe smo u mogućnosti da bilo koji Vaš crtež obradimo i prevedemo u digitalnu formu. Postoji i mogućnost „precrtavanja“ i modifikovanja već postojećih crteža ili crtanje po uzoru na određenu referencu.

Nudimo medicinsku ilustraciju iz svih oblasti:

OblastMogućnosti za ilustraciju
GenetikaMorfološke strukture jedra i molekula DNK, kompleksni procesi replikacije, translacije, transkripcije, prikaz mutacija, mehanizmi mutacije, kariotip, itd.
HistologijaCitološke strukture, građa ćelijskih organela, međućelijske komunikacije, morfologija tkiva, organa itd.
EmbriologijaCrteži u okviru opšte embriologije, počev od građe spermatozoida i jajnih ćelija, preko procesa oplođenja, implantacije, itd. pa sve do specijalnih procesa organogeneze.
AnatomijaIlustracije makroskopskih struktura poput kostiju, mišića kao i detaljna građa tkiva i organa, putevi nerava, arterija vena itd.
FiziologijaFiziološki procesi, građa i funkcija transmembranskih struktura, prikazi kaskadnih aktivacija, fizioloških ciklusa, procesa sekrecije itd.
Medicinska BiohemijaBiohemijske reakcije, građe enzima, metabolički putevi, struktura i morfologija proteina, lipida, ugljenih hidrata, ilustracija biohemijskih ogleda itd.
MikrobiologijaIlustracija bakterija, virusa, gljivica, njihove morfologije, fiziologije, puteva širenja kao i mehanizama kojim izazivaju bolesti. Ilustracija mikrobioloških ogleda.
ImunologijaSpecifični i nespecifični imunitet, ćelije imunskog sistema, imunološki procesi, sistem komplementa itd.
PatologijaMakroskopski i mikroskopski prikazi patoloških promena, opšta i specijalna patologija različitih tkiva i organa, itd.
PatofiziologijaGrafički prikaz složenih patofizioloških procesa, mehanizama nastanka bolesti, ilustracija patofizioloških ogleda itd.
FarmakologijaMehanizmi dejstva leka, građa i funkcija receptora, farmakokinetkse i farmakodinamske karakteristike lekova, grafički prikazi različitih vrsta lekova.
Klinički predmetiIlustracija kliničkih simptoma, mehanizama nastanka bolesti, dijagnostičkih procedura, terapijskih procedura.

Obrada fotografija

Takođe nudimo mogućnost obrade fotografija kao i radioloških nalaza u cilju obeležavanja i isticanja karakteristika na određenoj fotografiji. Ovu ponudu je najlakše objasniti kroz primer:

Ključ ovakve obrade jeste fotografija optimalne veličine. Postoje mogućnosti da se fotografije manjih rezolucija „uveličaju“, najčešće se koriste programi koji kompleksnim matematičkim algoritmima analiziraju piksele, popunjavaju nedostatke i na taj način omogućavaju uvećanje slike. Međutim, tokom ovih procesa dolazi do značajnog gubitka u kvalitetu i detaljima na samoj fotografiji, što je od izuzetnog značaja kada su medicinske nauke u pitanju. Zato, za ovu vrstu obrade preporučujemo da priložite što kvalitetnije fotografije. Kako svi moderni telefoni imaju dovoljno kvalitetne kamere, ovo ne bi trebalo da bude veliki problem.


Kontakt

Možete nas kontaktirati putem našeg email-a: [email protected]

Takođe nas možete kontaktirati preko naše fejsbuk ili instagram stranice.

Načini plaćanja

Za sada, fascija.com nudi dve mogućnosti plaćanja:

 1. Direktno, putem žiro računa
 2. Putem PayPal-a