You are currently viewing Fetalni Period Razvića (opšta embriologija 8. deo)
Fetus u dvadesetosmoj nedelji razvića

Fetalni Period Razvića (opšta embriologija 8. deo)

Fetalni period razvića započnje sa 9. nedeljom, a završava se posle 38. nedelje, rođenjem. Za početak fetalnog perioda uzima se deveta nedelja, jer su se do tada razvile osnove organa i plod poprima izgled ljudskog bića.

Ovaj period je najduži i taje 7 meseci, za to vreme dolazi do rapidnog rasta i diferencijacije tkiva i organa koji su začeti u embrionalnom periodu razvića.

Praćenje starosti trudnoće

Perinatalni period obuhvata vreme od začeća do porođaja, kao i prvih 7 dana života novorođenčeta. Trudnoća započinje začećem, ali  budući da je tačan dan fertilizacije često nepoznat, njena starost se računa od prvog dana poslednje menstruacije.

Prema ovoj računici, trudnoća u proseku traje 280 dana ili  40 nedelja tj. 10 lunarnih meseci. Ukoliko bi se to preračunalo u kalendarske mesece, iznosilo bi 9 meseci i 7 dana. (kod lunarnih meseci, svaki mesec ima 28 dana)

Pošto u roku od 28 dana dolazi do velikih promena na samom plodu, starnost trudnoće tj. gestacijska starost se uglavnom izražava u nedeljama.

Kada smo ovo objasnili, trebalo bi se osvrnuti i na sam termin porođaja. Pod prevremenim (preterminski) porođajem se označava rađanje između 29. i 37. nedelje gestacije. On se dalje može podeliti na rani (29. -32. nedelja) i kasni (33.-37. nedelja) prevrmeni porođaj.

Terminski porođaj je onaj koji se desi između 38. i 42. gestacijske nedelje, a postterminski porođaj je svaki porođaj posle 42. gestacijske nedelje.

Fetalni period razvića:

9. – 12. nedelja:

Na početku devete nedelje, glava fetusa zauzima najveću površinu i čini polovinu njegove ukupne veličine. Međutim, u narednim nedeljama dolazi do rapidnog rasta tela pa se ovaj odnos menja. (slika 8.1.)

Fetus u devetoj nedelji razvića
Slika 8.1. Fetus u 9. nedelji razvića

Uši fetusa su nisko postavljene, oči dosta razdvojene sa spojenim trepavicama. Ekstremiteti su kraći i nepotpuno razvijeni, ali se ovo do kraja 12 nedelje menja. (slika 8.2.) Gornji ekstremiteti dostižu normalnu veličinu dok su donji dosta kraći.

Do kraja devete nedelje, nemoguće je razlikovati muške i ženske spoljašnje genitalije. Do kraja 12. nedelje, fetus počinje da reaguje na stimuluse.

fetus u dvanaestoj nedelji razvića
Slika 8.2. Fetus u 12. nedelji razvića

13. – 16. nedelja

Ovo je period rapidnog rasta fetusa. Donji ekstremiteti se značajno izdužuju, započinje proces osifikacije, što se može potvrditi i rentgenskim snimkom (nije preporučljivo). Započinje i razvoj centralnog nervnog sistema. (slika 8.3.)

Crtež fetusa između 13. i 16 nedelje razvića
Slika 8.3. Fetus 13. – 16. nedelja razvića

17. – 20. nedelja

U ovom periodu usporava se rast i donji ekstremiteti konačno postaju proporcionalni veličini ploda. Pokreti fetusa postaju učestaliji i mogu se osetiti od strane majke.

Vernix caseosa (sirasti pokrivač, sirasti namaz) prekriva površinu kože. On je produkt sebacealnih (lojnih) žlezdi i ključan je za zaštitu kože od abrazije i stvrdnuća koje je posledica dugog kontakta sa amnionskom tečnošću.

Do kraja 20 nedelje, kožu prekrivaju lanugo dlačice, obrve i kosa su takođe prisutni. Takođe se formira mrko masno tkivo, koje ima ključnu ulogu u stvaranju toplote. (slika 8.4.)

Fetus u periodu između 17. i 20. nedelja
Slika 8.4 Fetus 17. – 20. nedelja razvića

21. – 25. nedelja

Telo fetusa je proporcionalno i značajno dobija na kilaži. Koža je naborana i providna (translucenta) sa vidljivim kapilarima.

Respiratorni sistem je nedovoljno razvijen sa velikim nedostatkom surfaktanta. Ukoliko dođe do prevremenog porođaja, fetus ima veliku šansu da razvije akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) poznat i pod imenom bolest hijalinih membrana.

26. – 29. nedelja

Fetus nastavlja da dobija na kilaži sa povećanjem subkutanog masnog tkiva. Iz ovog razloga, kožni nabori postaju glatki.

Respiratorni sistem fetusa je razvijeniji i ukoliko dođe do prevremenog rođenja, postoji velika šansa za preživljavanjem. Centralni nervni sistem je takođe dovoljno razvijen da može da kontroliše  disanje i telesnu temperaturu. (slika 8.5.)

Fetus u periodu između 26 i 29 nedelje razvića
Slika 8.5. Fetus 26. – 29. nedelja

30. – 38. nedelja

Nastavlja se intenzivni razvoj potkožnog masnog tkiva, te fetus nastavlja da dobija na kilaži. Lanugo dlake iščezavaju, a dlake na glavi postaju duže. Nosti dosežu vrhove prstiju.

Kod muškog fetusa dolazi do spuštanja testisa u skrotum, i to prvo levog. Koža je glatka zahvaljujući razvijenosti masnog tkiva. (slika 8.6.)

Fetus pred termin porođaja
Slika 8.6. Fetus pred termin porođaja