You are currently viewing Razvoj Reproduktivnog Trakta: Spoljašnji Polni Organi
Male and female

Razvoj Reproduktivnog Trakta: Spoljašnji Polni Organi

Razvoj spoljašnjih polnih organa se vrši simultano sa razvojem unutrašnjih polnih organa. Za razliku od unutrašnjih, spoljašnje genitalije vode poreklo od ektoderma.

Indiferentna faza:

Kao i unutrašnji genitalni sistem, tako I spoljašnje genitalije prolaze kroz indiferentnu fazu razvoja. Ovo je period u kom su spoljašnje genitalije muškarca i žene ne mogu međusobno razlikovati.

Oko 4. nedelje embrionalnog razvića, na ventralnoj strani embriona i to u blizini kloakalne membrane, formira se kloakalna eminencija koja se još naziva i genitalni tuberkulum. U ovom periodu još uvek nije došlo do segmentacije kloake. (slika 1.)

Sa lateralnih strana kloakalne membrane, formiraju se genitalni nabori I genitalna ispupčenja. (slika 1.)

Daljim razvojem, usled rasta urorektalnog septuma, dolazi do deljenja kloakalne membrane na dva dela: urogenitalna membrana I analna membrana. Mesto koje ih razdeljuje predstavlja budući perineum.

Indiferentna faza razvoja spoljašnjih genitalija. Genitalni tuberkulum, genitalni nabor, genitalno ispupčenje, kloakalna membrana, urogenitalna membrana, analna membrana.
Slika 1. Indiferentna faza

Razvoj spoljašnjih genitalija je identičan sve do 9. nedelje embrionalnog razvića, a potom dolazi do specifične diferencijacije muških I ženskih genitalija.

Razvoj muških spoljašnjih genitalija

Definitivni razvoj muških spoljašnjih genitalija se može uočiti početkom 3. meseca razvića ploda. Kod muškaraca, genitalni tuberkulum podleže elongaciji povlačeći za sobom genitalne prevoje.

Urogenitalni prevoji se približavaju jedan drugom, formirajući urogenitalni žleb. Vremenom, urogenitalni prevoji se u potpunosti fuzionišu formirajući telo penisa. U unutrašnjosti tela penisa, nakon fuzionisanja nastaju: spongiformna uretra, spongiozno telo I dva kavernozna tela. (slika 2.)

Spongiformna urtera se proksimalno nadovezuje na membranoznu I prostatičnu uretru koje su nastale od urogenitalnog sinusa.

U ovom periodu, gentitalni tuberkulum se diferencira u glans penisa. Na njegovom vrhu se formira udubljenje koje se pruža ka spongiformnoj uretri I na kraju spaja sa njom. Ovako se formira komunikacija sa spoljašnjom sredinom.

Genitalna ispupčenja takođe rastu I fuzionišu se međusobno duž središnje linije formirajući skrotum. Pred kraj fetalnog perioda razvića, testisi prolaze kroz ingvinalni kanal I spuštaju se u skrotum.

Razvoj spoljašnjih genitalnih organa muškaraca: glans penisa, prepucijum, telo penisa, raphe penis, raphe scroti, raphe perineum, scrotum.
Slika 2. Razvoj spoljašnjih genitalnih organa muškaraca

Razvoj ženskih spoljašnjih genitalija

Kao I kod muškaraca, definitivna diferencijacija spoljašnjih ženskih genitalija se uočava početkom 3. meseca razvića. Genitalni tuberkulum podleže značajno manjoj elongaciji I diferencira se u klitoris (clitoris).

Urogenitalni sinus ostaje otvoren a na njemu se formiraju uretralni orificijum anteriorno I vestibulum vagine, posteriorno.

Lateralno od urogenitalnog sinusa nalaze se genitalni prevoji i od njih nastaju male usne (laba minora). Od genitalnih ispupčenja nastaju velike usne (labia majora). (slika 3.)

Razvoj spoljašnjih genitalnih organa žene: klitoris, male i velike usne, ostium vagine, ostium urethrae externum tj. spoljašnji otvor uretre.
Slika 3. Razvoj spoljašnjih genitalnih organa žene