Gametogeneza, par hromozoma

Osnovni pojmovi u genetici

Hromozomi Molekuli DNK su ogranizovani u hromozome, čiji je broj i izgled karakterističan za vrstu.Prokarioti poseduju jedan molekul DNK – jedan hromozom. To znači da…

Nastavi

Svetski dan mentalnog zdravlja – 10.oktobar

Obeležavanje mentalnog zdravlja Svetska federacija za mentalno zdravlje, koju je predvodio Ričard Hunter, osnovala je Svetski dan mentalnog zdravlja 1992.godine. Tada nije postojao precizan cilj,…

Nastavi

NOVO! Genetika testovi!

Pripremili smo za Vas bazu sa preko 4500 pitanja iz Humane genetike. Imate priliku da proverite svoje znanje iz svake oblasti, kao i iz svih…

Nastavi

NOVO! Histologija testovi!

Pripremili smo za Vas bazu sa preko 4000 pitanja iz svih oblasti histologije. Proverite svoje znanje kako kroz određene oblasti tako i kroz celu histologiju….

Nastavi

Epitelno tkivo osnove : podela, građa, funkcija

Šta je epitelno tkivo? Epitelno tkivo predstavlja jedno od četiri osnovna tkiva čovekovog organizma. To je tanak, kontinuirani sloj gusto zbijenih ćelija, sa minimalnom količinom…

Nastavi
Jedro thumbnail

Jedro (nucleus), Jedarce i Jedarne pore – “središte ćelije”

Šta je jedro? Jedro tj. nukleus predstavlja membranoznu organelu koja u sebi sadrži ćelijski genom. Jedina DNK van jedra jeste mitohondrijalna DNK, koja je potpuno…

Nastavi
glatki endoplazmatski retikulum

Endoplazmatski retikulum, goldžijev aparat, lizozomi

Šta je endomembranski sistem? Endomembranski sistem je sastavljen od tri vrste organela, koje međusobnom interakcijom vrše različite funkcije u ćelji, među kojima su i stvaranje,…

Nastavi
Old tipewriter

Osnove pisanja recepta – klinička farmakologija

Svaki recept mora sadržati: Inscriptio, Invocatio, Ordinatio, Subscriptio, Signatura i Nomen medici. Primer recepta: Inscriptio: Pera Perić; JBMG: 1204994789221; Invocatio: Rp. Ordinatio: Diazepam, tablettae 0,002…

Nastavi
Povrede bubne opne

Povrede bubne opne i slušnih koščica

Povrede bubne opne A. Direktne povrede Mogu biti: Mehaničke: čačkanje uha oštrim predmetima, improvizovano vađenje stranih tela, nestručno ispiranje, itd. Fizičke: delovanje visoke temperature, npr….

Nastavi
Povrede uha

Povrede spoljašnjeg uha – ušna školjka i spoljašnji slušni kanal

I Povrede ušne školjke Prema mehanizmu nastanka, povrede ušne školjke mogu biti: Mehaničke: Tupa ili oštra mehanička sila Fizičke: Temperatura Hemijske: razne supstance A. Mehaničke…

Nastavi