You are currently viewing Povrede spoljašnjeg uha – ušna školjka i spoljašnji slušni kanal

Povrede spoljašnjeg uha – ušna školjka i spoljašnji slušni kanal

I Povrede ušne školjke

Prema mehanizmu nastanka, povrede ušne školjke mogu biti:

 • Mehaničke: Tupa ili oštra mehanička sila
 • Fizičke: Temperatura
 • Hemijske: razne supstance

A. Mehaničke povrede

Otvorene povrede

Uzroci mogu biti različiti: posekotine, laceracije, ugriz, delimična/potpuna amputacija itd. U kliničkoj slici dominiraju krvarenje i bol.

Terapija:

 • Hirurška obrada rane: šije se samo koža, ne i hrskavica
 • Antibiotici širokog spektra: za sprečavanje infekcije/komplikacija
 • Antitetanusna zaštita
 • Rekonstruktivni zahvat: ako su defekti obimniji

Zatvorene povrede (othematom)

Othematom je serozno-hemoragijski izliv između perihondrijuma i hrskavice ušne školjke. Posledica je dejstva tupe mehaničke sile usled koje dolazi do prskanja malih krvnih sudova i nastanka subperihondralnog hematoma.

Na površini ušne školjke javlja se plavičasto izbučen „jastučić“ mekane konzistencije koji je bezbolan i fluktuira na dodir; Ušna školjka je edematozna.

Hrskavica nema sopstvene krvne sudove pa ne može da resorbuje hematom niti da se ishranjuje dokle postoji izliv → ako ne dođe do evakuacije nastaje aseptična nekroza hrskaviceurastanje vezivnog tkiva i deformacija školjke.

Terapija može biti:

 • Hirurška: incizija i evakuacija hematoma, sa postavljanjem kompresivnog zavoja. Incizija je uvek na najnižem izbočenom mestu da bi se omogudila spontana drenaža.
 • Antibiotska: za prevenciju infekcije i komplikacija (perihondritis)

B. Fizičke povrede

Opekotine

Posledica su delovanja viskoke temperature ili hemijskih supstanci na školjku. Ako je vrela tečnost uzrok → često zahvaćeni spoljni slušni hodnik, bubna opna a nekad i delovi srednjeg uha.

Mogu se javiti sva četiri stepena opekotina:

 • I stepen → eritem kože
 • II stepen → stvaranje vezikula
 • III stepen → nekroza tkiva
 • IV stepen → karbonifikacija

Promrzline

Posledica su delovanja niske temperature i obično se javljaju tri stepena:

I stepen:
 • Klinička slika:crvenilo, kasnije bledilo i lividnost kože
 • Lečenje: zagrevanje kože do temperature tela
II stepen:
 • Klinička slika: pojava vezikula, edema i cijanoze; jak bol koji kasnije prelazi u anesteziranost ušne školjke.
 • Lečenje: sterilan zavoj na oštećenu kožu, u cilju zaštite od daljeg smrzavanja i infekcije; analgetici za bolove.
III stepen:
 • Klinička slika: pojava gangrene
 • Lečenje: uklanjanje oštećenog tkiva; rekonstruktivni zahvat posle potpunog oporavka.

II Povrede spoljašnjeg slušnog hodnika

Mogu biti:

 • Direktne povrede: čačkanje uha oštrim predmetom, nestručno vađenje stranog tela itd.
 • Indirektne povrede: posledica preloma temporalne kosti, baze lobanje itd.

Javlja se bol koja se pojačava pokretanjem viličnog zgloba; krvarenje koje, ako se prolongira, dovodi do formiranja koaguluma koji opstruiše lumen spoljašnjeg slušnog kanala i dovodi do konduktivne nagluvosti.

Ukoliko dođe do infekcije dolazi do pojačanja bolova a može postojati i gnojna sekrecija.

Dijagnoza:

 • Anamneza
 • Otoskopija: hemoragijski/gnojni sadržaj u lumenu, uz intaktnu bubnu opnu.

Terapija:

 • Manje laceracije spontano zarastaju
 • Veće laceracije → sistemski antibiotici, lokalna nega uha i tamponada spoljašnjeg slušnog kanala štrajfnom (gaza)