1. Divergencija ekološki izolovanih populacija u različite vrste naziva se:

Pitanje 1 od 50

2. Povećanje količine kiseonika u vodi i atmosferi omomgućilo je: (zaokružiti netačan odgovor)

Pitanje 2 od 50

3. Koji je od navedenih procesa bio posebno značajan u hemijskoj evoluciji:

Pitanje 3 od 50

4. Nagomilavanje slobodnog kiseonika u toku biološke evolucije posledica je:

Pitanje 4 od 50

5. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 5 od 50

6. Slobodni kiseonik je u toku hemijske evolucije nastao razlaganjem

Pitanje 6 od 50

7. Populacija je genetički uravnotežena ako:

Pitanje 7 od 50

8. Ljudska populacija je dostigla cifru od pola milijarde ljudi:

Pitanje 8 od 50

9. U evolucione faktore ne spadaju:

Pitanje 9 od 50

10. Ireverzibilnost procesa evolucije označava: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 10 od 50

11. Hominide (australopitecus) vode poreklo iz:

Pitanje 11 od 50

12. Povećanju genetičke raznovrsnosti čovekovih populacija doprinose između ostalog: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 12 od 50

13. U procesu sinteze polimera, praćenom dehidratacijom:

Pitanje 13 od 50

14. Autor dela "Čovekovo poreklo" je:

Pitanje 14 od 50

15. Archaeornis i Archeopteryx (iz jure) su prolazne forme između:

Pitanje 15 od 50

16. Alelna identičnost dve podvrste iznosi:

Pitanje 16 od 50

17. U filogeniji čoveka, najstariju liniju pravog čoveka predstavlja:

Pitanje 17 od 50

18. Filogenetski najveća udaljenost postoji između:

Pitanje 18 od 50

19. Za poslednjih 50 godina broj stanovnika naše planete je porastao:

Pitanje 19 od 50

20. Broj vrsta koje danas žive na našoj planeti, u odnosu na one koje su do današnjih dana postojale, čini:

Pitanje 20 od 50

21. Najstariji fosili su dokaz da su, pre više milijardi godina, postojali:

Pitanje 21 od 50

22. U toku hemijske evolucije "prvobitni bujon" bio je:

Pitanje 22 od 50

23. Kavkazoidi, mongoloidi, negroidi predstavljaju:

Pitanje 23 od 50

24. Od humerusa do falangi, osnovni plan građe kostiju prednjih ekstremitea ptice, žabe, slepog miša, čoveka je sličan. Ova pojava se naziva:

Pitanje 24 od 50

25. Pretpostavlja se da su prvi organizmi nastali u:

Pitanje 25 od 50

26. Prema savremenim shvatanjima, koji je tip selekcije najčešći u prirodi:

Pitanje 26 od 50

27. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 27 od 50

28. Neandertalca karakteriše: (zaokružiti netačan odgovor)

Pitanje 28 od 50

29. Stepen genetičke sličnosti (na nivou molekula DNK) između različitih vrsta, može se ustanoviti metodom:

Pitanje 29 od 50

30. Ukoliko se veštačkim putem izvede ukrštanje sestrinskih vrsta: (zaokružiti netačan odgovor)

Pitanje 30 od 50

31. Genetička sličnost među organizmima može da se ustanovi i procenom hibridizacije njihovih DNK. U kom procentu DNK čoveka hibridizuje sa DNK šimpanze?

Pitanje 31 od 50

32. Koji tip interakcije vezuje čoveka i crevnu bakteriju Escherichia coli:

Pitanje 32 od 50

33. Filogenetsko izumiranje najčešće pogađa:

Pitanje 33 od 50

34. Adaptivno usmeravanje promena nastalih mutacijama vrši se:

Pitanje 34 od 50

35. Osnovni oblici interakcije između dve vrste mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 35 od 50

36. Jedinke iste vrste: (zaokruži Netačan odgovor):

Pitanje 36 od 50

37. Heterotrofna ishrana je omogućila prvobitnim organizmima da: (zaokružiti netačan odgovor)

Pitanje 37 od 50

38. U predbiološkoj evoluciji enzimi su funkcionalno zamenili:

Pitanje 38 od 50

39. Koji su polipeptidi i polinukleotidi imali najviše šanse da opstanu i dalje evoluiraju:

Pitanje 39 od 50

40. Za nastanak života i početak biološke evolucije odlučujuća je pojava:

Pitanje 40 od 50

41. Sličnost organizama koja nije uslovljena njihovim filogenetskim srodstvom već prilagođenošću na slične uslove života naziva se:

Pitanje 41 od 50

42. Predak čoveka kod koga su prednji udovi pretvoreni u ruke i koji, uprkos kretanju na dve noge, nije bio prilagođen za dugo hodanje naziva se:

Pitanje 42 od 50

43. Život na Zemlji postojao je pre oko:

Pitanje 43 od 50

44. Najjednostavniji prvobitni organski sistemi su bili:

Pitanje 44 od 50

45. Pojava da mikroorganizmi proizvodnjom "antibiotika" inhibiraju rast drugih mikroorganizama naziva se:

Pitanje 45 od 50

46. Koji oblik čovekove evolucije teče najsporije:

Pitanje 46 od 50

47. Kineski, Javanski, Hajdelberški čovek pripadaju grupi:

Pitanje 47 od 50

48. Krapinski čovek pripada jednom od stupnjeva u filogeniji čoveka:

Pitanje 48 od 50

49. Najprostije aminokiseline nastale su:

Pitanje 49 od 50

50. Najstariji fosili na Zemlji stari su oko: (u milijardama godina)

Pitanje 50 od 50