Evolucija:

1. Povećanju genetičke raznovrsnosti čovekovih populacija doprinose između ostalog: (zaokruži netačan odgovor)

Question 1 of 50

2. Kineski, Javanski, Hajdelberški čovek pripadaju grupi:

Question 2 of 50

3. Pojava da mikroorganizmi proizvodnjom "antibiotika" inhibiraju rast drugih mikroorganizama naziva se:

Question 3 of 50

4. Koji su polipeptidi i polinukleotidi imali najviše šanse da opstanu i dalje evoluiraju:

Question 4 of 50

5. Od humerusa do falangi, osnovni plan građe kostiju prednjih ekstremitea ptice, žabe, slepog miša, čoveka je sličan. Ova pojava se naziva:

Question 5 of 50

6. Filogenetski najveća udaljenost postoji između:

Question 6 of 50

7. Ireverzibilnost procesa evolucije označava: (zaokruži netačan odgovor)

Question 7 of 50

8. Adaptivno usmeravanje promena nastalih mutacijama vrši se:

Question 8 of 50

9. Pretpostavlja se da su prvi organizmi nastali u:

Question 9 of 50

10. Autor dela "Čovekovo poreklo" je:

Question 10 of 50

11. Nagomilavanje slobodnog kiseonika u toku biološke evolucije posledica je:

Question 11 of 50

12. Archaeornis i Archeopteryx (iz jure) su prolazne forme između:

Question 12 of 50

13. Hominide (australopitecus) vode poreklo iz:

Question 13 of 50

14. Slobodni kiseonik je u toku hemijske evolucije nastao razlaganjem

Question 14 of 50

15. Sličnost organizama koja nije uslovljena njihovim filogenetskim srodstvom već prilagođenošću na slične uslove života naziva se:

Question 15 of 50

16. Povećanje količine kiseonika u vodi i atmosferi omomgućilo je: (zaokružiti netačan odgovor)

Question 16 of 50

17. Najjednostavniji prvobitni organski sistemi su bili:

Question 17 of 50

18. Život na Zemlji postojao je pre oko:

Question 18 of 50

19. Neandertalca karakteriše: (zaokružiti netačan odgovor)

Question 19 of 50

20. Za nastanak života i početak biološke evolucije odlučujuća je pojava:

Question 20 of 50

21. Koji oblik čovekove evolucije teče najsporije:

Question 21 of 50

22. Jedinke iste vrste: (zaokruži Netačan odgovor):

Question 22 of 50

23. Stepen genetičke sličnosti (na nivou molekula DNK) između različitih vrsta, može se ustanoviti metodom:

Question 23 of 50

24. Najstariji fosili su dokaz da su, pre više milijardi godina, postojali:

Question 24 of 50

25. Najstariji fosili na Zemlji stari su oko: (u milijardama godina)

Question 25 of 50

26. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 26 of 50

27. Divergencija ekološki izolovanih populacija u različite vrste naziva se:

Question 27 of 50

28. Predak čoveka kod koga su prednji udovi pretvoreni u ruke i koji, uprkos kretanju na dve noge, nije bio prilagođen za dugo hodanje naziva se:

Question 28 of 50

29. Najprostije aminokiseline nastale su:

Question 29 of 50

30. Kavkazoidi, mongoloidi, negroidi predstavljaju:

Question 30 of 50

31. Koji je od navedenih procesa bio posebno značajan u hemijskoj evoluciji:

Question 31 of 50

32. U evolucione faktore ne spadaju:

Question 32 of 50

33. U toku hemijske evolucije "prvobitni bujon" bio je:

Question 33 of 50

34. Krapinski čovek pripada jednom od stupnjeva u filogeniji čoveka:

Question 34 of 50

35. Heterotrofna ishrana je omogućila prvobitnim organizmima da: (zaokružiti netačan odgovor)

Question 35 of 50

36. Prema savremenim shvatanjima, koji je tip selekcije najčešći u prirodi:

Question 36 of 50

37. Broj vrsta koje danas žive na našoj planeti, u odnosu na one koje su do današnjih dana postojale, čini:

Question 37 of 50

38. U filogeniji čoveka, najstariju liniju pravog čoveka predstavlja:

Question 38 of 50

39. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 39 of 50

40. Ljudska populacija je dostigla cifru od pola milijarde ljudi:

Question 40 of 50

41. Osnovni oblici interakcije između dve vrste mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Question 41 of 50

42. Filogenetsko izumiranje najčešće pogađa:

Question 42 of 50

43. Alelna identičnost dve podvrste iznosi:

Question 43 of 50

44. Populacija je genetički uravnotežena ako:

Question 44 of 50

45. Genetička sličnost među organizmima može da se ustanovi i procenom hibridizacije njihovih DNK. U kom procentu DNK čoveka hibridizuje sa DNK šimpanze?

Question 45 of 50

46. Koji tip interakcije vezuje čoveka i crevnu bakteriju Escherichia coli:

Question 46 of 50

47. Za poslednjih 50 godina broj stanovnika naše planete je porastao:

Question 47 of 50

48. U predbiološkoj evoluciji enzimi su funkcionalno zamenili:

Question 48 of 50

49. Ukoliko se veštačkim putem izvede ukrštanje sestrinskih vrsta: (zaokružiti netačan odgovor)

Question 49 of 50

50. U procesu sinteze polimera, praćenom dehidratacijom:

Question 50 of 50