Sudska medicina: obdukcija i ekshumacija

1. Znaci novorođenosti su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 1 of 14

2. Sudskomedicinska obdukcija se radi u svim slučajevima, izuzev jednog:

Question 2 of 14

3. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 3 of 14

4. Specijalne medicinske obdukcije se mogu vršiti:

Question 4 of 14

5. Obdukcije mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Question 5 of 14

6. Specijalnu obdukciju vrata ima smisla raditi u svim slučajevima izuzev jednog:

Question 6 of 14

7. Pri vršenju spoljašnjeg pregleda leša:

Question 7 of 14

8. Koja od navedenih ne spada u specijalne medicinske obdukcije:

Question 8 of 14

9. Rez po tipu obrnutog slova Y se vrši pri specijalnoj obdukciji:

Question 9 of 14

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 10 of 14

11. Ekshumacija je: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 11 of 14

12. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 12 of 14

13. Pri specijalnoj obdukciji začetka i novorođenčeta obavezno je: (zaokruži netačan odgovor)

Question 13 of 14

14. Znaci živorođenosti su svi izuzev jednog:

Question 14 of 14


 


– Advertisement –