1. Rez po tipu obrnutog slova Y se vrši pri specijalnoj obdukciji:

Pitanje 1 od 14

2. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 2 od 14

3. Pri specijalnoj obdukciji začetka i novorođenčeta obavezno je: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 3 od 14

4. Ekshumacija je: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 4 od 14

5. Znaci novorođenosti su: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 5 od 14

6. Znaci živorođenosti su svi izuzev jednog:

Pitanje 6 od 14

7. Sudskomedicinska obdukcija se radi u svim slučajevima, izuzev jednog:

Pitanje 7 od 14

8. Specijalnu obdukciju vrata ima smisla raditi u svim slučajevima izuzev jednog:

Pitanje 8 od 14

9. Obdukcije mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 9 od 14

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 10 od 14

11. Koja od navedenih ne spada u specijalne medicinske obdukcije:

Pitanje 11 od 14

12. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 12 od 14

13. Pri vršenju spoljašnjeg pregleda leša:

Pitanje 13 od 14

14. Specijalne medicinske obdukcije se mogu vršiti:

Pitanje 14 od 14