Sudska medicina: zades, samoubistvo, ubistvo

1. Šta od navedenog ne spada u homicidogene činioce?

Question 1 of 21

2. Grupno samoubistvo u kom je jedna osoba podstrekač, a druga izvršilac naziva se:

Question 2 of 21

3. Suicidogeni motiv: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 3 of 21

4. Šta treba pobuditi sumnju na ubistvo: (zaokruži netačno)

Question 4 of 21

5. Šta nije karakteristično za samoubilačke sekotine:

Question 5 of 21

6. Ubistvo može biti: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 6 of 21

7. Vrste samoubistva: (zaokruži netačno)

Question 7 of 21

8. Samoubilačke sekotine se najčešće nalaze:

Question 8 of 21

9. Šta od navedenog će pobuditi sumnju na ubistvo iz vatrenog oružja?

Question 9 of 21

10. Šta od navedenog predstavlja osnovne komponente samoubistva:

Question 10 of 21

11. Suicidogena dispozicija tj. suicidogeni mentalitet je:

Question 11 of 21

12. Koja od navedenih lokacija ulazne rane je retka za samoubicu?

Question 12 of 21

13. Šta od navedenog govori u prilog samoubistvu?

Question 13 of 21

14. Kada se samoubistvo želi prikriti ili prikazati kao zades, ubistvo ili prirodna smrt naziva se:

Question 14 of 21

15. Samoubistvo učinjeno kako bi se drugoj osobi pričinila neka korist:

Question 15 of 21

16. Samoubistvo nastalo kao rezultat "svođenja računa" na kraju nekog životnog perioda:

Question 16 of 21

17. Psihički homicidogeni činioci mogu biti: (zaokruži netačno)

Question 17 of 21

18. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za zades:

Question 18 of 21

19. Ukoliko se ubistvo želi prikriti i prikazati kao samoubistvo ili zades, nazivamo ga:

Question 19 of 21

20. Da bi se nešto proglasilo samoubistvom:

Question 20 of 21

21. Samoubistvo učinjeno kako bi se drugoj osobi pričinila neka neugodnost:

Question 21 of 21


 


– Advertisement –