1. Šta nije karakteristično za samoubilačke sekotine:

Pitanje 1 od 21

2. Da bi se nešto proglasilo samoubistvom:

Pitanje 2 od 21

3. Suicidogena dispozicija tj. suicidogeni mentalitet je:

Pitanje 3 od 21

4. Psihički homicidogeni činioci mogu biti: (zaokruži netačno)

Pitanje 4 od 21

5. Vrste samoubistva: (zaokruži netačno)

Pitanje 5 od 21

6. Samoubistvo nastalo kao rezultat "svođenja računa" na kraju nekog životnog perioda:

Pitanje 6 od 21

7. Šta od navedenog će pobuditi sumnju na ubistvo iz vatrenog oružja?

Pitanje 7 od 21

8. Ubistvo može biti: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 8 od 21

9. Samoubilačke sekotine se najčešće nalaze:

Pitanje 9 od 21

10. Samoubistvo učinjeno kako bi se drugoj osobi pričinila neka korist:

Pitanje 10 od 21

11. Šta treba pobuditi sumnju na ubistvo: (zaokruži netačno)

Pitanje 11 od 21

12. Suicidogeni motiv: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 12 od 21

13. Šta od navedenog ne spada u homicidogene činioce?

Pitanje 13 od 21

14. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za zades:

Pitanje 14 od 21

15. Šta od navedenog predstavlja osnovne komponente samoubistva:

Pitanje 15 od 21

16. Šta od navedenog govori u prilog samoubistvu?

Pitanje 16 od 21

17. Samoubistvo učinjeno kako bi se drugoj osobi pričinila neka neugodnost:

Pitanje 17 od 21

18. Ukoliko se ubistvo želi prikriti i prikazati kao samoubistvo ili zades, nazivamo ga:

Pitanje 18 od 21

19. Grupno samoubistvo u kom je jedna osoba podstrekač, a druga izvršilac naziva se:

Pitanje 19 od 21

20. Koja od navedenih lokacija ulazne rane je retka za samoubicu?

Pitanje 20 od 21

21. Kada se samoubistvo želi prikriti ili prikazati kao zades, ubistvo ili prirodna smrt naziva se:

Pitanje 21 od 21