Sudska medicina: aspekti polnih odnosa

1. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 1 of 11

2. Šta od navedenog spada u krivična dela protiv polne slobode:

Question 2 of 11

3. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 3 of 11

4. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za devičnjak:

Question 4 of 11

5. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 5 of 11

6. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 6 of 11

7. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za ekstragenitalne povrede:

Question 7 of 11

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 8 of 11

9. Da bi se nešto uvrstilo u silovanje mora da sadrži koja dva elementa?

Question 9 of 11

10. Koji od navedenih specijalista se ne nalazi u timu za pregled žrtava seksualnog nasilja?

Question 10 of 11

11. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Question 11 of 11


 


– Advertisement –