1. Koji od navedenih specijalista se ne nalazi u timu za pregled žrtava seksualnog nasilja?

Pitanje 1 od 11

2. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za devičnjak:

Pitanje 2 od 11

3. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 3 od 11

4. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 4 od 11

5. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za ekstragenitalne povrede:

Pitanje 5 od 11

6. Da bi se nešto uvrstilo u silovanje mora da sadrži koja dva elementa?

Pitanje 6 od 11

7. Šta od navedenog spada u krivična dela protiv polne slobode:

Pitanje 7 od 11

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 8 od 11

9. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 9 od 11

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 10 od 11

11. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 11 od 11