Sudska medicina: aspekti trudnoće

1. Uobražena trudnoća:

Question 1 of 20

2. Cervikalni šok nastaje usled:

Question 2 of 20

3. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za smrtni ishod kod pobačaja:

Question 3 of 20

4. Ukoliko nastupi smrt porodilje:

Question 4 of 20

5. Koja od navedenih hemijskih supstanci se primenjuje sistemski kako bi se izvršio kriminogeni abortus:

Question 5 of 20

6. Prekid trudnoće u 8. nedelji se može izvršiti samo ukoliko:

Question 6 of 20

7. Najčešći uzroci rane smrti kod pobačaja su: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 7 of 20

8. Nasilni pobačaj izazvan zadesom je:

Question 8 of 20

9. Koja od tvrdnji vezanih za kriminogene abortuse nije tačna:

Question 9 of 20

10. Šta od navedenog se ne koristi za kriminalni prekid trudnoće:

Question 10 of 20

11. Skrivena trudnoća:

Question 11 of 20

12. Etička komisija može da dozvoli prekid trudnoće ukoliko ona nije starija od:

Question 12 of 20

13. Neznana trudnoća:

Question 13 of 20

14. Šta od navedenog ne predstavlja najčešći uzrok smrti porodilje:

Question 14 of 20

15. Lažna trudnoća:

Question 15 of 20

16. Pobačaj bez pristanka trudnice je:

Question 16 of 20

17. Koja od navedenih supstanci se primenjuje lokalno kod kriminogenih abortusa:

Question 17 of 20

18. Pobačaj (abortio) je ekspulzija ploda iz materične duplje:

Question 18 of 20

19. Pozne komplikacije kod pobačaja su:

Question 19 of 20

20. Šta od navedenog se ne koristi za kriminogene abortuse:

Question 20 of 20


 


– Advertisement –