1. Cervikalni šok nastaje usled:

Pitanje 1 od 20

2. Najčešći uzroci rane smrti kod pobačaja su: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 2 od 20

3. Prekid trudnoće u 8. nedelji se može izvršiti samo ukoliko:

Pitanje 3 od 20

4. Uobražena trudnoća:

Pitanje 4 od 20

5. Šta od navedenog se ne koristi za kriminalni prekid trudnoće:

Pitanje 5 od 20

6. Skrivena trudnoća:

Pitanje 6 od 20

7. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za smrtni ishod kod pobačaja:

Pitanje 7 od 20

8. Neznana trudnoća:

Pitanje 8 od 20

9. Koja od navedenih hemijskih supstanci se primenjuje sistemski kako bi se izvršio kriminogeni abortus:

Pitanje 9 od 20

10. Koja od navedenih supstanci se primenjuje lokalno kod kriminogenih abortusa:

Pitanje 10 od 20

11. Lažna trudnoća:

Pitanje 11 od 20

12. Nasilni pobačaj izazvan zadesom je:

Pitanje 12 od 20

13. Etička komisija može da dozvoli prekid trudnoće ukoliko ona nije starija od:

Pitanje 13 od 20

14. Pozne komplikacije kod pobačaja su:

Pitanje 14 od 20

15. Pobačaj (abortio) je ekspulzija ploda iz materične duplje:

Pitanje 15 od 20

16. Šta od navedenog se ne koristi za kriminogene abortuse:

Pitanje 16 od 20

17. Ukoliko nastupi smrt porodilje:

Pitanje 17 od 20

18. Pobačaj bez pristanka trudnice je:

Pitanje 18 od 20

19. Koja od tvrdnji vezanih za kriminogene abortuse nije tačna:

Pitanje 19 od 20

20. Šta od navedenog ne predstavlja najčešći uzrok smrti porodilje:

Pitanje 20 od 20