Sudska medicina: psihičke povrede

1. Šta od navedenog predstavlja psihičku povredu:

Question 1 of 7

2. Prolazni faktori rizika kod osoba čije je srce prethodno oštećeno nekom organskom bolešću su: (zaokruži netačno)

Question 2 of 7

3. Šta od navedenog nije kriterijum za ubistvo srčanim udarom:

Question 3 of 7

4. Šta od navedenog predstavlja psihičku posledicu:

Question 4 of 7

5. Šta od navedenog predstavlja psihičku reakciju:

Question 5 of 7

6. Emocionalni stres deluje tako što:

Question 6 of 7

7. Smrt kod psihičke povrede je posledica sudejstva:

Question 7 of 7


 


– Advertisement –