Sudska medicina: prirodna smrt

1. Komplikacije infarkta miokarda su:

Question 1 of 16

2. Infarkt miokarda: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 2 of 16

3. Koji od navedenih infarkta se najređe sreće:

Question 3 of 16

4. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 4 of 16

5. Šta od navedenog nije tačno za naprsnu smrt:

Question 5 of 16

6. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 6 of 16

7. Najčešći tip kardiomiopatije je:

Question 7 of 16

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 8 of 16

9. Obdukcioni nalaz nakon trenutne naprsne smrti: (zaokruži netačno)

Question 9 of 16

10. Do naprsne smrti može dovesti:

Question 10 of 16

11. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 11 of 16

12. Obdukcioni nalaz nakon ubrzane naprsne smrti:

Question 12 of 16

13. Koja tvrdnja u vezi sa makroskopskim nalazom na srcu posle infarkta miokarda nije tačna:

Question 13 of 16

14. Srčani mišić "tigrastog izgleda" se uočava kod infarkta starog:

Question 14 of 16

15. Koja od navedenih bolesti valvularnog aparata najčešće dovodi do naprsne smrti:

Question 15 of 16

16. Aneurizme krvnih sudova mozga: (zaokruži netačan odgovor)

Question 16 of 16


 


– Advertisement –