1. Koje podobnosti mora da ima lice kako bi moglo da vrši veštačenje?

Pitanje 1 od 20

2. Kvalifikovana teška telesna povreda: (zaokruži netačno)

Pitanje 2 od 20

3. Telesne povrede se mogu kvalifikovati kao:

Pitanje 3 od 20

4. Kome se obično poverava trećestepeno veštačenje?

Pitanje 4 od 20

5. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Pitanje 5 od 20

6. Šta od navedenog bi se kvalifikovalo kao obična teška telesna povreda:

Pitanje 6 od 20

7. Šta od navedenog nije element za kvalifikaciju telesnih povreda:

Pitanje 7 od 20

8. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za kvalifikaciju povreda:

Pitanje 8 od 20

9. Lekarsko uverenje: (zaokruži netačno)

Pitanje 9 od 20

10. Ko od navedenih ne može da zatraži veštačenje?

Pitanje 10 od 20

11. Šta od navedenog nije kriterijum za kvalifikovanu tešku telesnu povredu:

Pitanje 11 od 20

12. Šta od navedenog ne predstavlja element obične teške telesne povrede?

Pitanje 12 od 20

13. Šta od navedenog nije predmet sudskomedicinskog veštačenja?

Pitanje 13 od 20

14. Kvalifikacija povreda: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 14 od 20

15. Šta od navedenog nije karakteristika kvalifikovane teške povrede:

Pitanje 15 od 20

16. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za lekarsko uverenje:

Pitanje 16 od 20

17. Šta od navedenog ne mora da ima pisana forma saopštenja veštačenja:

Pitanje 17 od 20

18. Klinička sudska medicina: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 18 od 20

19. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Pitanje 19 od 20

20. Šta od navedenog je tačno za kvalifikaciju povreda:

Pitanje 20 od 20