1. Kvalifikacija povreda: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 1 od 20

2. Koje podobnosti mora da ima lice kako bi moglo da vrši veštačenje?

Pitanje 2 od 20

3. Šta od navedenog ne predstavlja element obične teške telesne povrede?

Pitanje 3 od 20

4. Klinička sudska medicina: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 4 od 20

5. Šta od navedenog ne mora da ima pisana forma saopštenja veštačenja:

Pitanje 5 od 20

6. Šta od navedenog nije element za kvalifikaciju telesnih povreda:

Pitanje 6 od 20

7. Šta od navedenog nije karakteristika kvalifikovane teške povrede:

Pitanje 7 od 20

8. Kvalifikovana teška telesna povreda: (zaokruži netačno)

Pitanje 8 od 20

9. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Pitanje 9 od 20

10. Šta od navedenog nije predmet sudskomedicinskog veštačenja?

Pitanje 10 od 20

11. Šta od navedenog bi se kvalifikovalo kao obična teška telesna povreda:

Pitanje 11 od 20

12. Kome se obično poverava trećestepeno veštačenje?

Pitanje 12 od 20

13. Telesne povrede se mogu kvalifikovati kao:

Pitanje 13 od 20

14. Lekarsko uverenje: (zaokruži netačno)

Pitanje 14 od 20

15. Ko od navedenih ne može da zatraži veštačenje?

Pitanje 15 od 20

16. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za kvalifikaciju povreda:

Pitanje 16 od 20

17. Šta od navedenog nije kriterijum za kvalifikovanu tešku telesnu povredu:

Pitanje 17 od 20

18. Šta od navedenog je tačno za kvalifikaciju povreda:

Pitanje 18 od 20

19. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za lekarsko uverenje:

Pitanje 19 od 20

20. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Pitanje 20 od 20