Sudska medicina: veštačenje, kvalifikacija i klinička sudska medicina

1. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za lekarsko uverenje:

Question 1 of 20

2. Šta od navedenog ne mora da ima pisana forma saopštenja veštačenja:

Question 2 of 20

3. Kome se obično poverava trećestepeno veštačenje?

Question 3 of 20

4. Klinička sudska medicina: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 4 of 20

5. Šta od navedenog nije predmet sudskomedicinskog veštačenja?

Question 5 of 20

6. Šta od navedenog nije karakteristika kvalifikovane teške povrede:

Question 6 of 20

7. Koje podobnosti mora da ima lice kako bi moglo da vrši veštačenje?

Question 7 of 20

8. Telesne povrede se mogu kvalifikovati kao:

Question 8 of 20

9. Lekarsko uverenje: (zaokruži netačno)

Question 9 of 20

10. Kvalifikacija povreda: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 10 of 20

11. Šta od navedenog nije kriterijum za kvalifikovanu tešku telesnu povredu:

Question 11 of 20

12. Šta od navedenog nije element za kvalifikaciju telesnih povreda:

Question 12 of 20

13. Kvalifikovana teška telesna povreda: (zaokruži netačno)

Question 13 of 20

14. Šta od navedenog je tačno za kvalifikaciju povreda:

Question 14 of 20

15. Šta od navedenog ne predstavlja element obične teške telesne povrede?

Question 15 of 20

16. Šta od navedenog bi se kvalifikovalo kao obična teška telesna povreda:

Question 16 of 20

17. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Question 17 of 20

18. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za kvalifikaciju povreda:

Question 18 of 20

19. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Question 19 of 20

20. Ko od navedenih ne može da zatraži veštačenje?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –