Sudska medicina: veštačenje, kvalifikacija i klinička sudska medicina

1. Šta od navedenog nije predmet sudskomedicinskog veštačenja?

Question 1 of 20

2. Kvalifikovana teška telesna povreda: (zaokruži netačno)

Question 2 of 20

3. Ko od navedenih ne može da zatraži veštačenje?

Question 3 of 20

4. Telesne povrede se mogu kvalifikovati kao:

Question 4 of 20

5. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Question 5 of 20

6. Klinička sudska medicina: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 6 of 20

7. Šta od navedenog bi se kvalifikovalo kao obična teška telesna povreda:

Question 7 of 20

8. Koje podobnosti mora da ima lice kako bi moglo da vrši veštačenje?

Question 8 of 20

9. Šta od navedenog ne predstavlja element obične teške telesne povrede?

Question 9 of 20

10. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za kvalifikaciju povreda:

Question 10 of 20

11. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za lekarsko uverenje:

Question 11 of 20

12. Šta od navedenog ne mora da ima pisana forma saopštenja veštačenja:

Question 12 of 20

13. Kvalifikacija povreda: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 13 of 20

14. Lekarsko uverenje: (zaokruži netačno)

Question 14 of 20

15. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za veštačenje:

Question 15 of 20

16. Šta od navedenog je tačno za kvalifikaciju povreda:

Question 16 of 20

17. Šta od navedenog nije kriterijum za kvalifikovanu tešku telesnu povredu:

Question 17 of 20

18. Šta od navedenog nije karakteristika kvalifikovane teške povrede:

Question 18 of 20

19. Kome se obično poverava trećestepeno veštačenje?

Question 19 of 20

20. Šta od navedenog nije element za kvalifikaciju telesnih povreda:

Question 20 of 20


 


– Advertisement –