1. Koje od navednih jedinjenja spada u tkzv. žuta sredstva:

Pitanje 1 od 120

2. Benzol: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 2 od 120

3. Sumporovodonika najviše ima u:

Pitanje 3 od 120

4. Umereno toksični organofosfati su:

Pitanje 4 od 120

5. Koji od navedenih toksina dovodi do konvulzija, katalepsija i manije:

Pitanje 5 od 120

6. Organofosfati deluju tako što:

Pitanje 6 od 120

7. U organske rastvarače ne spada:

Pitanje 7 od 120

8. Šta od navedenog nije tačno za strihnin:

Pitanje 8 od 120

9. Koja od navedenih je najbitnija osobina potencijalnog otrova:

Pitanje 9 od 120

10. Ukoliko se poveća hemijski afinitet supstance za ćelije:

Pitanje 10 od 120

11. Pojava parkinsnovog sindroma, vrtoglavice i toničko-kloničkih grčeva se javlja kod trovanja:

Pitanje 11 od 120

12. Klinička slika trovanja organofosfatima uključuje: (zaokruži netačno)

Pitanje 12 od 120

13. Za kvalitativno dokazivanje sumporovodonika koristi se filter papir natopljen:

Pitanje 13 od 120

14. Zaokruži netačnu tvrdnju o cijanidima:

Pitanje 14 od 120

15. Koja od navedenih gljiva ima aflatoksin kao aktivnu supstancu:

Pitanje 15 od 120

16. Smrtna doza arsenika je:

Pitanje 16 od 120

17. Kod tatule najotrovniji deo biljke je:

Pitanje 17 od 120

18. Sumporovodonik je:

Pitanje 18 od 120

19. Šta se od navedenog ne javlja kod hroničnog trovanja arsenom:

Pitanje 19 od 120

20. Zaokruži neorganska jedinjenja olova:

Pitanje 20 od 120

21. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za trovanje strihninom:

Pitanje 21 od 120

22. Koje od navedenih jedinjenja žive je najotrovnije:

Pitanje 22 od 120

23. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 23 od 120

24. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za ugljenmonoksid:

Pitanje 24 od 120

25. Koji od navedenih organskih rastvarača pri hroničnoj upotrebi izaziva zavisnost:

Pitanje 25 od 120

26. Obdukcioni nalaz kod ingestije jetkih otrova je:

Pitanje 26 od 120

27. Koja od navedenih gljiva ima amatoksin kao aktivnu supstancu?

Pitanje 27 od 120

28. Koja od navedenih ne pripada jetkim otrovima:

Pitanje 28 od 120

29. Koja od navedenih nije posledica dejstva jetkih otrova:

Pitanje 29 od 120

30. Cijanovodonik deluje tako što:

Pitanje 30 od 120

31. Kod mrazovca najotrovniji deo biljke je:

Pitanje 31 od 120

32. Teški metali ispoljavaju svoju funkciju tako što:

Pitanje 32 od 120

33. Ugljenmonoksid u krvi: (zaokruži netačno)

Pitanje 33 od 120

34. Šta nije tačno za izjedine (cauterisationes):

Pitanje 34 od 120

35. Zmijski otrovi imaju:

Pitanje 35 od 120

36. Koji od navedenih toksina dovodi do porasta motorne aktivnosti, tremora, agitacije i halucinacija:

Pitanje 36 od 120

37. Za lečenje trovanja organofosfatima koriste se:

Pitanje 37 od 120

38. Šta od navedenog nije tačno za parakvat i dikvat:

Pitanje 38 od 120

39. Šta od navedenog nije tačno za nikotinom:

Pitanje 39 od 120

40. Organofosfati najbrže deluju ukoliko su uneti:

Pitanje 40 od 120

41. So arsenaste kiseline se drugačije naziva:

Pitanje 41 od 120

42. Ugljenmonoksid: (zaokruži netačno)

Pitanje 42 od 120

43. Smrt nastupa kada koncentracija methemoglobina u krvi pređe:

Pitanje 43 od 120

44. Koji od navedenih lekova pri toksičnim dozama može dovesti do pojave methemoglobinemije:

Pitanje 44 od 120

45. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za jetke otrove:

Pitanje 45 od 120

46. Kod akutnog trovanja arsenom javlja se: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 46 od 120

47. Koja od navedenih gljiva ima ergot-alkaloide?

Pitanje 47 od 120

48. Šta od navedenog ne predstavlja jetki otrov:

Pitanje 48 od 120

49. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za organofosfate:

Pitanje 49 od 120

50. Koji od navedenih toksina dovodi do hepatorenalnog sindroma:

Pitanje 50 od 120

51. Šta od navedenog nije tačno za mrazovac:

Pitanje 51 od 120

52. Jedan od navedenih toksina je alfa-adrenergički blokator, koji?

Pitanje 52 od 120

53. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 53 od 120

54. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa trovanjem insulinom:

Pitanje 54 od 120

55. Ricin deluje tako što:

Pitanje 55 od 120

56. Samoubistvo medicinskog osoblja je povezano sa:

Pitanje 56 od 120

57. Koja od navedenih gljiva ima iboteničnu kiselinu kao aktivnu supstancu?

Pitanje 57 od 120

58. Latrotoksin je:

Pitanje 58 od 120

59. Šta od navedenog ne predstavlja koroziv:

Pitanje 59 od 120

60. Kod bunike najotrovniji deo biljke je:

Pitanje 60 od 120

61. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 61 od 120

62. Koju aktivnu supstancu sadrži mrazovac:

Pitanje 62 od 120

63. Koji od navedenih koroziva, pored lokalnog ima i dodatno resorptivno dejstvo:

Pitanje 63 od 120

64. Šta od navedenog ne predstavlja kasnu komplikaciju ingestije jetkih otrova:

Pitanje 64 od 120

65. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za trovanje teškim metalima:

Pitanje 65 od 120

66. Koji od navedenih ne predstavlja mehanizam dejstva arsenika:

Pitanje 66 od 120

67. Posebno osetljivi na trovanje ugljenmonoksidom su:

Pitanje 67 od 120

68. Normalna koncentracija methemoglobina u krvi čoveka je:

Pitanje 68 od 120

69. Fenoli i krezoli:

Pitanje 69 od 120

70. Jetki otrovi deluju:

Pitanje 70 od 120

71. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi 15-20%:

Pitanje 71 od 120

72. Zaokruži netačnu tvrdnju u vezi sa trovanjem ugljenmonoksidom:

Pitanje 72 od 120

73. Koja koncentracija ugljendioksida u vazduhu može biti smrtonosna:

Pitanje 73 od 120

74. Arsen-trioksid se drugačije naziva:

Pitanje 74 od 120

75. Trovanje strihninom: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 75 od 120

76. Šta od navedenog se uzima u obzir pri dijagnostikovanju trovanja:

Pitanje 76 od 120

77. Koji od navedenih toksina je kancerogen:

Pitanje 77 od 120

78. Amonijak je: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 78 od 120

79. Šta od navedenog nije tačno za arsen:

Pitanje 79 od 120

80. Malo toksični organofosfati su:

Pitanje 80 od 120

81. Dijagnostikovanje trovanja trovanja sumporovodonikom: (zaokruži netačno)

Pitanje 81 od 120

82. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi 60%:

Pitanje 82 od 120

83. Koju aktivnu supstancu sadrži velebija:

Pitanje 83 od 120

84. Varfarin deluje tako što:

Pitanje 84 od 120

85. Otrov će potencijalno najbrže delovati ukoliko se unese:

Pitanje 85 od 120

86. Trovanjem kojom od navedenih biljaka se javljaju simptomi koji liče na naprsnu srčanu smrt:

Pitanje 86 od 120

87. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi manje od 15%:

Pitanje 87 od 120

88. Strihnin prvenstveno deluje na:

Pitanje 88 od 120

89. Jedan od navedenih toksina je sprečava sintezu tRNK, koji?

Pitanje 89 od 120

90. Kod trovanja cijanidima, tanatološki nalaz je:

Pitanje 90 od 120

91. Šta od navedenog je karakteristično za trovanje talijumom:

Pitanje 91 od 120

92. Koju aktivnu supstancu sadrži đurđevak:

Pitanje 92 od 120

93. Idiosinkarzija se javlja:

Pitanje 93 od 120

94. Šta od navedenog nije zajedničko za trovanje teškim metalima:

Pitanje 94 od 120

95. Arsenosulfid je:

Pitanje 95 od 120

96. Arsenik je najtoksičniji kada se uzima:

Pitanje 96 od 120

97. Trovanje cijanidima: (zaokruži netačno)

Pitanje 97 od 120

98. Rastvaranjem amonijaka u vodi, nastaje amonijum-hidroksid koji dovodi do:

Pitanje 98 od 120

99. Nitrati i nitriti deluju tako što:

Pitanje 99 od 120

100. Smrtonosna doza acetona je:

Pitanje 100 od 120

101. Koji od navedenih jetkih otrova ima i dodatno resorptivno dejstvo:

Pitanje 101 od 120

102. U nadražljivce spadaju:

Pitanje 102 od 120

103. Plavičaste mrtvačke mrlje mogu pobuditi sumnju na trovanje:

Pitanje 103 od 120

104. Koji od navedenih predstavlja jetki otrov:

Pitanje 104 od 120

105. Šta od navedenog nije tačno za tanatološki nalaz trovanja ugljenmonoksidom:

Pitanje 105 od 120

106. U grupu vrlo otrovnih organofosfata spadaju:

Pitanje 106 od 120

107. Kada su koncentracije karboksihemoglobina u krvi 40%:

Pitanje 107 od 120

108. Fenoli i krezoli se najčešće upotrebljavaju kao:

Pitanje 108 od 120

109. Šta od navedenog nije tačno kada pričamo o dijagnostici trovanja jetkim otrovima:

Pitanje 109 od 120

110. Šta od navedenog nije tačno za ugljendioksid:

Pitanje 110 od 120

111. Trovanje cijanidima je najčešće:

Pitanje 111 od 120

112. Strihnin deluje tako što:

Pitanje 112 od 120

113. Ukoliko se na obdukciji otkriju isključivo oštećenja želuca i creva, bez izjedina u usnoj duplji i jednjaku, možemo posumnjati da je žrtva ingestirala:

Pitanje 113 od 120

114. Zaokruži tačnu tvrdnju u vezi sa trovanjem korozivima:

Pitanje 114 od 120

115. Koja od navedenih biljaka poseduje najjači biljni otrov:

Pitanje 115 od 120

116. Nefritis i hemolitička anemija se mogu javiti kod trovanja:

Pitanje 116 od 120

117. Koju aktivnu supstancu sadrži lijander:

Pitanje 117 od 120

118. Kod hroničnog trovanja teškim metalima javlja se: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 118 od 120

119. Jedan od navedenih toksina je agonista GABA receptora, koji?

Pitanje 119 od 120

120. Koji od ponuđenih je bojni otrov:

Pitanje 120 od 120