Sudska medicina: saobraćajni traumatizam

1. Šta od navedenog ne nastaje u toku prve faze povređivanja pešaka:

Question 1 of 32

2. Sekundarne povrede motorciklista nastaju usled:

Question 2 of 32

3. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za povređivanje u putničkim automobilima:

Question 3 of 32

4. Šta je od navedenog tačno za tumbanje:

Question 4 of 32

5. Učešće različitih spoljašnjih faktora u nastanku saobraćajne traume predstavlja:

Question 5 of 32

6. U kojoj od navedenih faza nastaju primarne povrede:

Question 6 of 32

7. U kojoj od navedenih faza ne očekujemo pojavu avulzije tj. traumatskog dekolmana?

Question 7 of 32

8. Osnovne karakteristike saobraćajnog traumatizma su: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 8 of 32

9. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 9 of 32

10. Šta od navedenog očekujemo u fazi nabacivanja:

Question 10 of 32

11. U kojoj od navedenih faza nastaje jedina specifična povreda za saobraćajni traumatizam:

Question 11 of 32

12. Šta od navedenog očekujemo u fazi odbacivanja i udara o podlogu:

Question 12 of 32

13. Ukoliko se primarni kontakt između vozila i pešaka ostvaruje iznad težišta njegovog tela, tada nedostaje faza:

Question 13 of 32

14. Povrede po tipu hiperekstenzije možemo očekivati u kojoj fazi?

Question 14 of 32

15. Od čega zavisi kroz koliko faza će se odigrati povređivanje pešaka od strane motornih vozila?

Question 15 of 32

16. Kod čeonog sudara motorcikla i automobila najređe nastaju:

Question 16 of 32

17. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za povređivanje motorciklista:

Question 17 of 32

18. U kojoj od navedenih faza nastaju tercijerne povrede:

Question 18 of 32

19. Zaokruži pravilan redosled faza povređivanja pešaka:

Question 19 of 32

20. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za povređivanje motorciklista

Question 20 of 32

21. Ukoliko kombi ili autobus čeono udari pešaka, koja faza izostaje:

Question 21 of 32

22. U kom od navedenih primera faza nabacivanja  ne postoji:

Question 22 of 32

23. Koja od navedenih ne predstavlja fazu povređivanja:

Question 23 of 32

24. Koja od navedenih povreda nastaje u fazi udrara pešaka:

Question 24 of 32

25. Veliki broj spoljašnjih i unutrašnjih povreda predstavlja:

Question 25 of 32

26. Šta od navedenog se ne viđa kod povređivanja u putničkim automobilima:

Question 26 of 32

27. U fazi klizanja nastaju:

Question 27 of 32

28. U kojoj od navedenih faza nastaju sekundarne povrede:

Question 28 of 32

29. Ukoliko postoje primarne povrede kod motorciklista, obično su lokalizovane na:

Question 29 of 32

30. Istovremeno povređivanje dva ili više organa ili sistema organa od kojih najmanje jedna ugrožava život predstavlja:

Question 30 of 32

31. Ukoliko je telo pregaženo, pored šare pneumatika često se viđaju: (zaokruži netačno)

Question 31 of 32

32. Šta od navedenog nije tačno za otisak šare pneumatika:

Question 32 of 32


 


– Advertisement –