Sudska medicina: saobraćajni traumatizam

1. Ukoliko kombi ili autobus čeono udari pešaka, koja faza izostaje:

Question 1 of 32

2. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za povređivanje u putničkim automobilima:

Question 2 of 32

3. Osnovne karakteristike saobraćajnog traumatizma su: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 3 of 32

4. U kojoj od navedenih faza nastaju sekundarne povrede:

Question 4 of 32

5. Koja od navedenih ne predstavlja fazu povređivanja:

Question 5 of 32

6. Šta od navedenog ne nastaje u toku prve faze povređivanja pešaka:

Question 6 of 32

7. Koja od navedenih povreda nastaje u fazi udrara pešaka:

Question 7 of 32

8. Ukoliko postoje primarne povrede kod motorciklista, obično su lokalizovane na:

Question 8 of 32

9. Šta od navedenog očekujemo u fazi odbacivanja i udara o podlogu:

Question 9 of 32

10. Sekundarne povrede motorciklista nastaju usled:

Question 10 of 32

11. Kod čeonog sudara motorcikla i automobila najređe nastaju:

Question 11 of 32

12. Šta je od navedenog tačno za tumbanje:

Question 12 of 32

13. Povrede po tipu hiperekstenzije možemo očekivati u kojoj fazi?

Question 13 of 32

14. Ukoliko je telo pregaženo, pored šare pneumatika često se viđaju: (zaokruži netačno)

Question 14 of 32

15. Zaokruži pravilan redosled faza povređivanja pešaka:

Question 15 of 32

16. Učešće različitih spoljašnjih faktora u nastanku saobraćajne traume predstavlja:

Question 16 of 32

17. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za povređivanje motorciklista

Question 17 of 32

18. Istovremeno povređivanje dva ili više organa ili sistema organa od kojih najmanje jedna ugrožava život predstavlja:

Question 18 of 32

19. U kom od navedenih primera faza nabacivanja  ne postoji:

Question 19 of 32

20. Šta od navedenog se ne viđa kod povređivanja u putničkim automobilima:

Question 20 of 32

21. U kojoj od navedenih faza nastaje jedina specifična povreda za saobraćajni traumatizam:

Question 21 of 32

22. U kojoj od navedenih faza nastaju tercijerne povrede:

Question 22 of 32

23. U fazi klizanja nastaju:

Question 23 of 32

24. Šta od navedenog očekujemo u fazi nabacivanja:

Question 24 of 32

25. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za povređivanje motorciklista:

Question 25 of 32

26. Od čega zavisi kroz koliko faza će se odigrati povređivanje pešaka od strane motornih vozila?

Question 26 of 32

27. U kojoj od navedenih faza nastaju primarne povrede:

Question 27 of 32

28. Veliki broj spoljašnjih i unutrašnjih povreda predstavlja:

Question 28 of 32

29. Šta od navedenog nije tačno za otisak šare pneumatika:

Question 29 of 32

30. U kojoj od navedenih faza ne očekujemo pojavu avulzije tj. traumatskog dekolmana?

Question 30 of 32

31. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 31 of 32

32. Ukoliko se primarni kontakt između vozila i pešaka ostvaruje iznad težišta njegovog tela, tada nedostaje faza:

Question 32 of 32


 


– Advertisement –