Sudska medicina: oštećenje zdravlja

1. Causa mortis ili uzrok smrti: (zaokruži netačan odgovor)

Question 1 of 9

2. Nasilno oštećenje zdravlja se drugačije naziva:

Question 2 of 9

3. Komplikacija povrede može biti uslovljena:

Question 3 of 9

4. U određenim situacijama, smrt ne nastupa odmah nakon traume, već postoji određen period nadživljavanja. Nakon ovog perioda, smrt može nastupiti kao:

Question 4 of 9

5. Okolnosti pod kojima je smrt nastupila su:

Question 5 of 9

6. Prirodno oštećenje zdravlja je:

Question 6 of 9

7. Komplikacija povrede: (zaokruži netačan odgovor)

Question 7 of 9

8. Za koju od navedenih smrti bismo mogli reći da je "Mors ignota"?

Question 8 of 9

9. Pod nejasnom smrti možemo obeležiti:

Question 9 of 9


 


– Advertisement –