Sudska medicina: oštećenje zdravlja

1. Okolnosti pod kojima je smrt nastupila su:

Question 1 of 9

2. Pod nejasnom smrti možemo obeležiti:

Question 2 of 9

3. Prirodno oštećenje zdravlja je:

Question 3 of 9

4. Komplikacija povrede: (zaokruži netačan odgovor)

Question 4 of 9

5. Causa mortis ili uzrok smrti: (zaokruži netačan odgovor)

Question 5 of 9

6. Komplikacija povrede može biti uslovljena:

Question 6 of 9

7. Za koju od navedenih smrti bismo mogli reći da je "Mors ignota"?

Question 7 of 9

8. Nasilno oštećenje zdravlja se drugačije naziva:

Question 8 of 9

9. U određenim situacijama, smrt ne nastupa odmah nakon traume, već postoji određen period nadživljavanja. Nakon ovog perioda, smrt može nastupiti kao:

Question 9 of 9


 


– Advertisement –