Sudska medicina: mehaničke povrede

1. Krvni podliv, za razliku od mrtvačkih mrlja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 1 of 80

2. Ukoliko postoji povreda zglobne čaure i zglobnih veza, a da se pritom zglobne površine kostiju ne dodiruju, govorimo o:

Question 2 of 80

3. Koji od navedenih ne pripada ozledama:

Question 3 of 80

4. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna za razderinu:

Question 4 of 80

5. Šta od navedenog ne ulazi u sastav metka:

Question 5 of 80

6. Ukoliko se krvni izliv nalazi u grudnoj duplji, onda je izlivena krv:

Question 6 of 80

7. Koje od navedenih predstavlja oruđe:

Question 7 of 80

8. Za ozlede je sve tačno osim:

Question 8 of 80

9. Kod ustrelina iz daljine, oštećenje nastaje pod dejstvom:

Question 9 of 80

10. Rana nastala pod dejstvom oštrice mehaničkog oruđa je:

Question 10 of 80

11. Kako se naziva brazdasti ili cevasti raskid mekog tkiva unutrašnjih organa?

Question 11 of 80

12. Šta od navedenog nije tačno za sekotinu:

Question 12 of 80

13. Koja od navedenih rana po svom spoljašnjem izgledu podseća na sekotinu:

Question 13 of 80

14. Kod ustrelina iz apsolutne blizine:

Question 14 of 80

15. "Keyhole shaped wound" se javlja u slučaju:

Question 15 of 80

16. Šta od navedenog ne predstavlja dejstveni princip:

Question 16 of 80

17. U ozlede ne spada:

Question 17 of 80

18. U ozlede spada:

Question 18 of 80

19. Zaokruži odgovor u kom su nabrojane samo ozlede:

Question 19 of 80

20. Ukoliko mehaničko povredno sredstvo prodje kroz trbušni zid, govorimo o:

Question 20 of 80

21. Šta od navedenog nije tačno za ubodinu:

Question 21 of 80

22. Ukoliko je podliv nastao pod dejstvom neke nemehaničke povrede, onda se naziva:

Question 22 of 80

23. U zoni masivnog potresa dolazi do:

Question 23 of 80

24. U zoni molekularnog potresa dolazi do:

Question 24 of 80

25. "Pacovski rep" se sreće kod:

Question 25 of 80

26. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 26 of 80

27. Pruge nalik na "tramvajske šine":

Question 27 of 80

28. Prskotina je najčešće lokalizovana:

Question 28 of 80

29. Ukoliko je povreda naneta kamom, očekujemo da uglovi ubodine budu:

Question 29 of 80

30. Ozlede su:

Question 30 of 80

31. Sekotina (vulnus scissum):

Question 31 of 80

32. Ukoliko postoji povreda zglobne čaure i zglobnih veza, a da se pritom zglobne površine kostiju delom dodiruju, govorimo o:

Question 32 of 80

33. Ulazna rana je manjeg prečnika od prečnika projektila kod:

Question 33 of 80

34. Najdalje od usta cevi bivaju izbačeni:

Question 34 of 80

35. Elemente barutne eksplozije, najdalje dobacuje:

Question 35 of 80

36. Kombinacija oguljotine i krvnog podliva je:

Question 36 of 80

37. Koja od navedenih nije ozleda:

Question 37 of 80

38. Sekotina nastaje:

Question 38 of 80

39. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 39 of 80

40. Razderine (vulnus lacerum):

Question 40 of 80

41. Šta od navedenog ne predstavlja ustrelinu iz apsolutne blizine:

Question 41 of 80

42. Šta od navedenog nije ozleda:

Question 42 of 80

43. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 43 of 80

44. Rikošetiranje od čvrstih struktura se događa kada je upadni ugao projektila manji od:

Question 44 of 80

45. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Question 45 of 80

46. Rana nastala pod dejstvom tupine mehaničkog oruđa je:

Question 46 of 80

47. Razderina: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 47 of 80

48. Šta od navedenog ne spada u elemente barutne eksplozije:

Question 48 of 80

49. Kod oguljotina je oštećen:

Question 49 of 80

50. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 50 of 80

51. Ustreline iz apsolutne blizine: (zaokruži netačan odgovor)

Question 51 of 80

52. Ukoliko se brzina objekta poveća dva puta, kinetička energija će se povećati:

Question 52 of 80

53. Šta od navedenog predstavlja dejstveni princip:

Question 53 of 80

54. Kod ustrelina iz apsolutne blizine, elementi barutne eksplozije se najviše nalaze:

Question 54 of 80

55. Koja od ustrelina ima kanal u obliku dva levka:

Question 55 of 80

56. Ukoliko je povreda naneta nožem, očekujemo da uglovi ubodine budu:

Question 56 of 80

57. Šta od navedenog nije tačno za ustreline iz blizine:

Question 57 of 80

58. Koliko dejstvenih principa može imati puška:

Question 58 of 80

59. Ukoliko unutar cevi postoje žljebovi, kalibar predstavlja:

Question 59 of 80

60. Ukoliko se krvni izliv nalazi u trbušnoj duplji, onda je izlivena krv:

Question 60 of 80

61. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 61 of 80

62. Koja od navedenih ne pripada ozledama:

Question 62 of 80

63. Podvrste razderina su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 63 of 80

64. Od navedenih mehaničkih povreda, koja pripada ozledama:

Question 64 of 80

65. Podliv koje boje ukazuje na relativnu vitalnu reakciju:

Question 65 of 80

66. Šta od navedenog nije oružje:

Question 66 of 80

67. Ozledni krvni podliv nastaje dejstvom:

Question 67 of 80

68. Kanal oblika levka čiji vrh je okrenut ka ulazu a baza ka izlazu se ne nalazi kod:

Question 68 of 80

69. Izlazna rana zastreline: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 69 of 80

70. Rana nastala pod dejstvom šiljka mehaničkog oruđa je:

Question 70 of 80

71. Ukoliko se krvni izliv nalazi intrakranijalno, onda je izlivena krv:

Question 71 of 80

72. Dupliranjem mase objekta:

Question 72 of 80

73. Rana nastala pod dejstvom projektila:

Question 73 of 80

74. Kombinacija sekotine i ubodine se naziva:

Question 74 of 80

75. Šta nije tačno u vezi sa oguljotinama:

Question 75 of 80

76. Ukoliko se krvni izliv nalazi u perikardu, onda je izlivena krv:

Question 76 of 80

77. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna:

Question 77 of 80

78. Ukoliko hemijsko povredno sredstvo probije zid jednjaka, govorimo o:

Question 78 of 80

79. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Question 79 of 80

80. Potpuno mehaničko odvajanje delova tela tj. rasparčavanje tela je:

Question 80 of 80


 


– Advertisement –