1. Prskotina je najčešće lokalizovana:

Pitanje 1 od 80

2. Kod ustrelina iz apsolutne blizine, elementi barutne eksplozije se najviše nalaze:

Pitanje 2 od 80

3. Kombinacija sekotine i ubodine se naziva:

Pitanje 3 od 80

4. U zoni masivnog potresa dolazi do:

Pitanje 4 od 80

5. Ukoliko postoji povreda zglobne čaure i zglobnih veza, a da se pritom zglobne površine kostiju delom dodiruju, govorimo o:

Pitanje 5 od 80

6. Dupliranjem mase objekta:

Pitanje 6 od 80

7. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 7 od 80

8. Ukoliko mehaničko povredno sredstvo prodje kroz trbušni zid, govorimo o:

Pitanje 8 od 80

9. Šta od navedenog ne predstavlja dejstveni princip:

Pitanje 9 od 80

10. Rikošetiranje od čvrstih struktura se događa kada je upadni ugao projektila manji od:

Pitanje 10 od 80

11. Pruge nalik na "tramvajske šine":

Pitanje 11 od 80

12. Izlazna rana zastreline: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 12 od 80

13. U ozlede ne spada:

Pitanje 13 od 80

14. Sekotina nastaje:

Pitanje 14 od 80

15. "Pacovski rep" se sreće kod:

Pitanje 15 od 80

16. Koji od navedenih ne pripada ozledama:

Pitanje 16 od 80

17. Zaokruži odgovor u kom su nabrojane samo ozlede:

Pitanje 17 od 80

18. Ukoliko je podliv nastao pod dejstvom neke nemehaničke povrede, onda se naziva:

Pitanje 18 od 80

19. Ukoliko se krvni izliv nalazi u trbušnoj duplji, onda je izlivena krv:

Pitanje 19 od 80

20. Kombinacija oguljotine i krvnog podliva je:

Pitanje 20 od 80

21. Ukoliko unutar cevi postoje žljebovi, kalibar predstavlja:

Pitanje 21 od 80

22. Kod ustrelina iz apsolutne blizine:

Pitanje 22 od 80

23. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna:

Pitanje 23 od 80

24. Ukoliko je povreda naneta nožem, očekujemo da uglovi ubodine budu:

Pitanje 24 od 80

25. U zoni molekularnog potresa dolazi do:

Pitanje 25 od 80

26. Ozlede su:

Pitanje 26 od 80

27. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 27 od 80

28. Rana nastala pod dejstvom oštrice mehaničkog oruđa je:

Pitanje 28 od 80

29. Krvni podliv, za razliku od mrtvačkih mrlja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 29 od 80

30. Za ozlede je sve tačno osim:

Pitanje 30 od 80

31. Šta od navedenog nije tačno za sekotinu:

Pitanje 31 od 80

32. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 32 od 80

33. Šta od navedenog nije tačno za ustreline iz blizine:

Pitanje 33 od 80

34. Šta nije tačno u vezi sa oguljotinama:

Pitanje 34 od 80

35. Kod oguljotina je oštećen:

Pitanje 35 od 80

36. Šta od navedenog nije oružje:

Pitanje 36 od 80

37. Ukoliko se brzina objekta poveća dva puta, kinetička energija će se povećati:

Pitanje 37 od 80

38. Koja od ustrelina ima kanal u obliku dva levka:

Pitanje 38 od 80

39. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 39 od 80

40. Potpuno mehaničko odvajanje delova tela tj. rasparčavanje tela je:

Pitanje 40 od 80

41. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 41 od 80

42. Koja od navedenih ne pripada ozledama:

Pitanje 42 od 80

43. Kako se naziva brazdasti ili cevasti raskid mekog tkiva unutrašnjih organa?

Pitanje 43 od 80

44. Rana nastala pod dejstvom tupine mehaničkog oruđa je:

Pitanje 44 od 80

45. Najdalje od usta cevi bivaju izbačeni:

Pitanje 45 od 80

46. Ukoliko je povreda naneta kamom, očekujemo da uglovi ubodine budu:

Pitanje 46 od 80

47. Podvrste razderina su: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 47 od 80

48. Rana nastala pod dejstvom projektila:

Pitanje 48 od 80

49. Elemente barutne eksplozije, najdalje dobacuje:

Pitanje 49 od 80

50. Ukoliko se krvni izliv nalazi u grudnoj duplji, onda je izlivena krv:

Pitanje 50 od 80

51. Ulazna rana je manjeg prečnika od prečnika projektila kod:

Pitanje 51 od 80

52. Šta od navedenog ne predstavlja ustrelinu iz apsolutne blizine:

Pitanje 52 od 80

53. Podliv koje boje ukazuje na relativnu vitalnu reakciju:

Pitanje 53 od 80

54. Od navedenih mehaničkih povreda, koja pripada ozledama:

Pitanje 54 od 80

55. Ukoliko se krvni izliv nalazi u perikardu, onda je izlivena krv:

Pitanje 55 od 80

56. Kanal oblika levka čiji vrh je okrenut ka ulazu a baza ka izlazu se ne nalazi kod:

Pitanje 56 od 80

57. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna za razderinu:

Pitanje 57 od 80

58. Razderina: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 58 od 80

59. Koja od navedenih rana po svom spoljašnjem izgledu podseća na sekotinu:

Pitanje 59 od 80

60. Šta od navedenog ne spada u elemente barutne eksplozije:

Pitanje 60 od 80

61. Razderine (vulnus lacerum):

Pitanje 61 od 80

62. Ustreline iz apsolutne blizine: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 62 od 80

63. Šta od navedenog nije tačno za ubodinu:

Pitanje 63 od 80

64. "Keyhole shaped wound" se javlja u slučaju:

Pitanje 64 od 80

65. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 65 od 80

66. Ukoliko hemijsko povredno sredstvo probije zid jednjaka, govorimo o:

Pitanje 66 od 80

67. Šta od navedenog predstavlja dejstveni princip:

Pitanje 67 od 80

68. Šta od navedenog nije ozleda:

Pitanje 68 od 80

69. Koja od navedenih nije ozleda:

Pitanje 69 od 80

70. U ozlede spada:

Pitanje 70 od 80

71. Koliko dejstvenih principa može imati puška:

Pitanje 71 od 80

72. Sekotina (vulnus scissum):

Pitanje 72 od 80

73. Ukoliko postoji povreda zglobne čaure i zglobnih veza, a da se pritom zglobne površine kostiju ne dodiruju, govorimo o:

Pitanje 73 od 80

74. Koje od navedenih predstavlja oruđe:

Pitanje 74 od 80

75. Rana nastala pod dejstvom šiljka mehaničkog oruđa je:

Pitanje 75 od 80

76. Ozledni krvni podliv nastaje dejstvom:

Pitanje 76 od 80

77. Ukoliko se krvni izliv nalazi intrakranijalno, onda je izlivena krv:

Pitanje 77 od 80

78. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 78 od 80

79. Šta od navedenog ne ulazi u sastav metka:

Pitanje 79 od 80

80. Kod ustrelina iz daljine, oštećenje nastaje pod dejstvom:

Pitanje 80 od 80