Sudska medicina: pad sa visine

1. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 1 of 10

2. Ukoliko je prilikom pada sa visine telo u rostralnoj vertikalnoj orjentaciji, primarni kontakt će biti između tla i:

Question 2 of 10

3. Koji dejstveni princip deluje prilikom pada sa visine:

Question 3 of 10

4. Šta od navedenog ne predstavlja fazu povređivanja kod pada sa visine:

Question 4 of 10

5. Šta od navedenog nije karakteristično za pad sa visine:

Question 5 of 10

6. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 6 of 10

7. Ring-frakture lobanje najčešće nastaju:

Question 7 of 10

8. U fazi rikošeta nastaju:

Question 8 of 10

9. Koja od navedenih podloga ima najveći zaustavni put:

Question 9 of 10

10. Šta je horizontalna distanca?

Question 10 of 10


 


– Advertisement –