1. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 1 od 10

2. Ukoliko je prilikom pada sa visine telo u rostralnoj vertikalnoj orjentaciji, primarni kontakt će biti između tla i:

Pitanje 2 od 10

3. Šta od navedenog ne predstavlja fazu povređivanja kod pada sa visine:

Pitanje 3 od 10

4. Šta od navedenog nije karakteristično za pad sa visine:

Pitanje 4 od 10

5. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 5 od 10

6. Šta je horizontalna distanca?

Pitanje 6 od 10

7. Koja od navedenih podloga ima najveći zaustavni put:

Pitanje 7 od 10

8. Koji dejstveni princip deluje prilikom pada sa visine:

Pitanje 8 od 10

9. U fazi rikošeta nastaju:

Pitanje 9 od 10

10. Ring-frakture lobanje najčešće nastaju:

Pitanje 10 od 10