1. Šta od navedenog povećava šansu za komplikacijom u anesteziji:

Pitanje 1 od 15

2. Šta od navedenog nije posledica direktnog dejstva anestezije:

Pitanje 2 od 15

3. "Falanga" je:

Pitanje 3 od 15

4. Kod svih krivičnih dela vezanih za odgovornost lekara, objekt je:

Pitanje 4 od 15

5. U krivična dela protiv zdravlja ljudi i čovekove sredine spada:

Pitanje 5 od 15

6. Nehat može biti:

Pitanje 6 od 15

7. Kada u profesionalnom radu lekara postoje elementi krivičnog dela, tada govorimo o:

Pitanje 7 od 15

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 8 od 15

9. Šta od navedenog nije karakteristično za torture?

Pitanje 9 od 15

10. Prava i dužnosti lekara koji su uobličeni u okviru staleških udruženja je:

Pitanje 10 od 15

11. Nesavesno lečenje krivično delo kada lekar:

Pitanje 11 od 15

12. Lični moralni stav lekara određen njegovim ličnim svojstvima, obrazovanjem i vaspitanjem je:

Pitanje 12 od 15

13. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za torturu:

Pitanje 13 od 15

14. Palestinsko vešanje pripada:

Pitanje 14 od 15

15. Šta od navedenog nije tačno za smrt u anesteziji:

Pitanje 15 od 15