Sudska medicina: odgovornost lekara i tortura

1. U krivična dela protiv zdravlja ljudi i čovekove sredine spada:

Question 1 of 15

2. Kada u profesionalnom radu lekara postoje elementi krivičnog dela, tada govorimo o:

Question 2 of 15

3. "Falanga" je:

Question 3 of 15

4. Šta od navedenog nije karakteristično za torture?

Question 4 of 15

5. Lični moralni stav lekara određen njegovim ličnim svojstvima, obrazovanjem i vaspitanjem je:

Question 5 of 15

6. Palestinsko vešanje pripada:

Question 6 of 15

7. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 7 of 15

8. Šta od navedenog nije posledica direktnog dejstva anestezije:

Question 8 of 15

9. Šta od navedenog nije tačno za smrt u anesteziji:

Question 9 of 15

10. Prava i dužnosti lekara koji su uobličeni u okviru staleških udruženja je:

Question 10 of 15

11. Nesavesno lečenje krivično delo kada lekar:

Question 11 of 15

12. Kod svih krivičnih dela vezanih za odgovornost lekara, objekt je:

Question 12 of 15

13. Šta od navedenog povećava šansu za komplikacijom u anesteziji:

Question 13 of 15

14. Nehat može biti:

Question 14 of 15

15. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za torturu:

Question 15 of 15


 


– Advertisement –