1. Zapušenje dušnika i dušnica: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 1 od 80

2. Smrt u sklopu vešanja se odvija kroz:

Pitanje 2 od 80

3. Spumozni emfizem:

Pitanje 3 od 80

4. Kod zadavljenja, koža ispod omče je:

Pitanje 4 od 80

5. Španski čekrk:

Pitanje 5 od 80

6. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 6 od 80

7. Petehijalna krvarenja ispod visceralne pleure i epikarda su:

Pitanje 7 od 80

8. Potpuno vešanje:

Pitanje 8 od 80

9. U opšte znake asfiksije ne spada:

Pitanje 9 od 80

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 10 od 80

11. Opšti obdukcioni nalaz kod zadavljenja: (zaokruži netačno)

Pitanje 11 od 80

12. Oguljotine kod zagušenja:

Pitanje 12 od 80

13. Modro, otečeno lice sa brojnim petehijama govori u prilog:

Pitanje 13 od 80

14. Šta od navedenog nije tačno za unutrašnji obdukcioni nalaz na vratu kod zagušenja:

Pitanje 14 od 80

15. Koja od navedenih ne spada u opšte znake asfiksije:

Pitanje 15 od 80

16. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 16 od 80

17. Zagušenje je:

Pitanje 17 od 80

18. Kod tipičnog vešanja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 18 od 80

19. Zaokruži tačnu rečenicu:

Pitanje 19 od 80

20. Prilikom specijalne obdukcije vrata vešanika: (zaokruži netačnu rečenicu)

Pitanje 20 od 80

21. Brazda: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 21 od 80

22. Koja od navedenih ne spada u sufokativne asfiksije:

Pitanje 22 od 80

23. Morska voda: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 23 od 80

24. Šta nije tačno za spoljašnji obdukcioni nalaz kod zagušenja:

Pitanje 24 od 80

25. Povrede velikih mišića vrata u predelu njihovih donjih pripoja se očekuju kod:

Pitanje 25 od 80

26. Smrt kod utopljenja nastaje usled:

Pitanje 26 od 80

27. Spumozni emfizem nastaje u:

Pitanje 27 od 80

28. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Pitanje 28 od 80

29. Šta od navedenog nije tačno za zadavljenje

Pitanje 29 od 80

30. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 30 od 80

31. Pruga: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 31 od 80

32. Rogovi podjezične kosti kod vešanika: (zaokruži netačnu rečenicu)

Pitanje 32 od 80

33. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 33 od 80

34. Smrt usled zapušenja grla i grkljana je najčešće:

Pitanje 34 od 80

35. Kod potpune suspenzije: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 35 od 80

36. Asfiktične povrede mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 36 od 80

37. Smrt usled navlačenja kese preko glave može biti:

Pitanje 37 od 80

38. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 38 od 80

39. Šta od navedenog nije tačno za zadavljenje:

Pitanje 39 od 80

40. Ukoliko je kod opstrukcije grla i grkljana smrt nastala refeksno:

Pitanje 40 od 80

41. Termin "Bolus smrti" označava:

Pitanje 41 od 80

42. Smrt kod zapušenja grla i grkljana može nastati:

Pitanje 42 od 80

43. Koji od navedenih je moguć mehanizam smrti kod strangulatio manualis?

Pitanje 43 od 80

44. Dijatomeje: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 44 od 80

45. Šta od navedenog nije tačno za refleksnu smrt u vodi:

Pitanje 45 od 80

46. U fazi sekundarne apneje: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 46 od 80

47. Smrt kod vešanja može nastupiti usled:

Pitanje 47 od 80

48. Koji od navedenih predstavlja "test utopljenja"

Pitanje 48 od 80

49. Koja od navedenih je fizička asfiktična povreda:

Pitanje 49 od 80

50. Unutrašnji obdukcioni nalaz na vratu kod zadavljenja: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 50 od 80

51. Da bi došlo do potpune kompresije dušnika, potrebno je obezbediti pritisak od:

Pitanje 51 od 80

52. Garrota je:

Pitanje 52 od 80

53. Zaokruži netačnu tvrdnju o zapušenju nosa i usta:

Pitanje 53 od 80

54. Kod leševa koji su boravili u vodi pri spoljašnjem pregledu uočavamo:

Pitanje 54 od 80

55. Spumozni emfizem nastaje:

Pitanje 55 od 80

56. Šta od navedenog nije tačno za utopljenje u slatkoj vodi:

Pitanje 56 od 80

57. Smrt usled zapušenja grkljana i grla je najčešća kod:

Pitanje 57 od 80

58. Zadavljenje je najčešće:

Pitanje 58 od 80

59. Šta je od navedenog tačno za utopljenje u slatkoj vodi:

Pitanje 59 od 80

60. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 60 od 80

61. Kod zapušenja usta i nosa:

Pitanje 61 od 80

62. Kod leša koji je boravio u vodi, očekujemo sve promene izuzev:

Pitanje 62 od 80

63. Strangulatio manualis je:

Pitanje 63 od 80

64. Sufokativna faza: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 64 od 80

65. Najčešća lokalizacija omče kod zadavljenja je:

Pitanje 65 od 80

66. Koja od navedenih predstavlja strangulacionu asfiksiju:

Pitanje 66 od 80

67. Da bi došlo do potpune kompresije jugularnih vena, potrebno je obezbediti pritisak od:

Pitanje 67 od 80

68. Da bi došlo do potpune kompresije karotidnih arterija, potrebno je obezbediti pritisak od:

Pitanje 68 od 80

69. Posturalna asfiksija: (netačan odgovor)

Pitanje 69 od 80

70. Vešanje se drugačije naziva:

Pitanje 70 od 80

71. Krvni podlivi kod zagušenja mogu biti: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 71 od 80

72. Strangulatio funalis je:

Pitanje 72 od 80

73. Koja od navedenih ne predstavlja specijalnu tehniku stezanja vrata:

Pitanje 73 od 80

74. Zapušenje usta i nosa je u najvećem broju slučajeva:

Pitanje 74 od 80

75. Pritisak na grudni koš i trbuh: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 75 od 80

76. Šta od navedenog nije karakteristično za obdukcioni nalaz kod traumatske asfiksije:

Pitanje 76 od 80

77. Nakon zatrpavanja grudnog koša: (zaokruži netačno)

Pitanje 77 od 80

78. Zaokruži tačnu tvrdnju za zagušenje:

Pitanje 78 od 80

79. Šta je od navedenog tačno za imerzionu fazu:

Pitanje 79 od 80

80. Kod opstrukcije grla i grkljana, strano telo može biti:

Pitanje 80 od 80