Sudska medicina: asfiktične povrede

1. Modro, otečeno lice sa brojnim petehijama govori u prilog:

Question 1 of 80

2. U opšte znake asfiksije ne spada:

Question 2 of 80

3. Koja od navedenih ne spada u opšte znake asfiksije:

Question 3 of 80

4. Kod tipičnog vešanja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 4 of 80

5. Šta je od navedenog tačno za utopljenje u slatkoj vodi:

Question 5 of 80

6. Kod zapušenja usta i nosa:

Question 6 of 80

7. Zapušenje usta i nosa je u najvećem broju slučajeva:

Question 7 of 80

8. Kod zadavljenja, koža ispod omče je:

Question 8 of 80

9. Garrota je:

Question 9 of 80

10. Koji od navedenih je moguć mehanizam smrti kod strangulatio manualis?

Question 10 of 80

11. Da bi došlo do potpune kompresije karotidnih arterija, potrebno je obezbediti pritisak od:

Question 11 of 80

12. Smrt usled zapušenja grla i grkljana je najčešće:

Question 12 of 80

13. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 13 of 80

14. Šta od navedenog nije tačno za zadavljenje:

Question 14 of 80

15. Šta od navedenog nije karakteristično za obdukcioni nalaz kod traumatske asfiksije:

Question 15 of 80

16. Pritisak na grudni koš i trbuh: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 16 of 80

17. Asfiktične povrede mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Question 17 of 80

18. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 18 of 80

19. Spumozni emfizem nastaje u:

Question 19 of 80

20. Vešanje se drugačije naziva:

Question 20 of 80

21. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 21 of 80

22. Krvni podlivi kod zagušenja mogu biti: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 22 of 80

23. Koja od navedenih ne spada u sufokativne asfiksije:

Question 23 of 80

24. Kod opstrukcije grla i grkljana, strano telo može biti:

Question 24 of 80

25. Španski čekrk:

Question 25 of 80

26. Strangulatio manualis je:

Question 26 of 80

27. Šta nije tačno za spoljašnji obdukcioni nalaz kod zagušenja:

Question 27 of 80

28. Dijatomeje: (zaokruži netačan odgovor)

Question 28 of 80

29. Zaokruži netačnu tvrdnju o zapušenju nosa i usta:

Question 29 of 80

30. Najčešća lokalizacija omče kod zadavljenja je:

Question 30 of 80

31. Koja od navedenih ne predstavlja specijalnu tehniku stezanja vrata:

Question 31 of 80

32. Kod leševa koji su boravili u vodi pri spoljašnjem pregledu uočavamo:

Question 32 of 80

33. Termin "Bolus smrti" označava:

Question 33 of 80

34. Ukoliko je kod opstrukcije grla i grkljana smrt nastala refeksno:

Question 34 of 80

35. Smrt usled zapušenja grkljana i grla je najčešća kod:

Question 35 of 80

36. Petehijalna krvarenja ispod visceralne pleure i epikarda su:

Question 36 of 80

37. Rogovi podjezične kosti kod vešanika: (zaokruži netačnu rečenicu)

Question 37 of 80

38. Opšti obdukcioni nalaz kod zadavljenja: (zaokruži netačno)

Question 38 of 80

39. Povrede velikih mišića vrata u predelu njihovih donjih pripoja se očekuju kod:

Question 39 of 80

40. Sufokativna faza: (zaokruži netačan odgovor)

Question 40 of 80

41. Spumozni emfizem:

Question 41 of 80

42. Oguljotine kod zagušenja:

Question 42 of 80

43. Smrt usled navlačenja kese preko glave može biti:

Question 43 of 80

44. Koji od navedenih predstavlja "test utopljenja"

Question 44 of 80

45. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 45 of 80

46. Unutrašnji obdukcioni nalaz na vratu kod zadavljenja: (zaokruži tačan odgovor)

Question 46 of 80

47. Brazda: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 47 of 80

48. Prilikom specijalne obdukcije vrata vešanika: (zaokruži netačnu rečenicu)

Question 48 of 80

49. Pruga: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 49 of 80

50. Da bi došlo do potpune kompresije jugularnih vena, potrebno je obezbediti pritisak od:

Question 50 of 80

51. Spumozni emfizem nastaje:

Question 51 of 80

52. Posturalna asfiksija: (netačan odgovor)

Question 52 of 80

53. U fazi sekundarne apneje: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 53 of 80

54. Zapušenje dušnika i dušnica: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 54 of 80

55. Šta od navedenog nije tačno za refleksnu smrt u vodi:

Question 55 of 80

56. Smrt kod vešanja može nastupiti usled:

Question 56 of 80

57. Šta od navedenog nije tačno za unutrašnji obdukcioni nalaz na vratu kod zagušenja:

Question 57 of 80

58. Smrt kod utopljenja nastaje usled:

Question 58 of 80

59. Smrt kod zapušenja grla i grkljana može nastati:

Question 59 of 80

60. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Question 60 of 80

61. Nakon zatrpavanja grudnog koša: (zaokruži netačno)

Question 61 of 80

62. Morska voda: (zaokruži netačan odgovor)

Question 62 of 80

63. Zadavljenje je najčešće:

Question 63 of 80

64. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 64 of 80

65. Kod potpune suspenzije: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 65 of 80

66. Potpuno vešanje:

Question 66 of 80

67. Šta od navedenog nije tačno za utopljenje u slatkoj vodi:

Question 67 of 80

68. Da bi došlo do potpune kompresije dušnika, potrebno je obezbediti pritisak od:

Question 68 of 80

69. Strangulatio funalis je:

Question 69 of 80

70. Zaokruži tačnu tvrdnju za zagušenje:

Question 70 of 80

71. Koja od navedenih predstavlja strangulacionu asfiksiju:

Question 71 of 80

72. Koja od navedenih je fizička asfiktična povreda:

Question 72 of 80

73. Kod leša koji je boravio u vodi, očekujemo sve promene izuzev:

Question 73 of 80

74. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 74 of 80

75. Šta je od navedenog tačno za imerzionu fazu:

Question 75 of 80

76. Zagušenje je:

Question 76 of 80

77. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 77 of 80

78. Smrt u sklopu vešanja se odvija kroz:

Question 78 of 80

79. Šta od navedenog nije tačno za zadavljenje

Question 79 of 80

80. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 80 of 80


 


– Advertisement –