Sudska medicina: asfiktične povrede

1. Najčešća lokalizacija omče kod zadavljenja je:

Question 1 of 80

2. Strangulatio manualis je:

Question 2 of 80

3. Oguljotine kod zagušenja:

Question 3 of 80

4. Španski čekrk:

Question 4 of 80

5. Spumozni emfizem:

Question 5 of 80

6. Kod tipičnog vešanja: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 6 of 80

7. Zagušenje je:

Question 7 of 80

8. Šta je od navedenog tačno za utopljenje u slatkoj vodi:

Question 8 of 80

9. Povrede velikih mišića vrata u predelu njihovih donjih pripoja se očekuju kod:

Question 9 of 80

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 10 of 80

11. Strangulatio funalis je:

Question 11 of 80

12. Smrt kod utopljenja nastaje usled:

Question 12 of 80

13. Koja od navedenih ne predstavlja specijalnu tehniku stezanja vrata:

Question 13 of 80

14. Posturalna asfiksija: (netačan odgovor)

Question 14 of 80

15. Šta nije tačno za spoljašnji obdukcioni nalaz kod zagušenja:

Question 15 of 80

16. Koja od navedenih ne spada u sufokativne asfiksije:

Question 16 of 80

17. U opšte znake asfiksije ne spada:

Question 17 of 80

18. Da bi došlo do potpune kompresije karotidnih arterija, potrebno je obezbediti pritisak od:

Question 18 of 80

19. Vešanje se drugačije naziva:

Question 19 of 80

20. Zadavljenje je najčešće:

Question 20 of 80

21. Nakon zatrpavanja grudnog koša: (zaokruži netačno)

Question 21 of 80

22. Pritisak na grudni koš i trbuh: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 22 of 80

23. Koja od navedenih predstavlja strangulacionu asfiksiju:

Question 23 of 80

24. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 24 of 80

25. Smrt usled zapušenja grla i grkljana je najčešće:

Question 25 of 80

26. Smrt usled zapušenja grkljana i grla je najčešća kod:

Question 26 of 80

27. Petehijalna krvarenja ispod visceralne pleure i epikarda su:

Question 27 of 80

28. Smrt kod zapušenja grla i grkljana može nastati:

Question 28 of 80

29. Koja od navedenih ne spada u opšte znake asfiksije:

Question 29 of 80

30. Morska voda: (zaokruži netačan odgovor)

Question 30 of 80

31. Prilikom specijalne obdukcije vrata vešanika: (zaokruži netačnu rečenicu)

Question 31 of 80

32. U fazi sekundarne apneje: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 32 of 80

33. Brazda: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 33 of 80

34. Termin "Bolus smrti" označava:

Question 34 of 80

35. Da bi došlo do potpune kompresije dušnika, potrebno je obezbediti pritisak od:

Question 35 of 80

36. Zaokruži tačnu tvrdnju za zagušenje:

Question 36 of 80

37. Zaokruži tačnu tvrdnju:

Question 37 of 80

38. Spumozni emfizem nastaje u:

Question 38 of 80

39. Šta od navedenog nije tačno za utopljenje u slatkoj vodi:

Question 39 of 80

40. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 40 of 80

41. Zapušenje usta i nosa je u najvećem broju slučajeva:

Question 41 of 80

42. Asfiktične povrede mogu biti: (zaokruži netačan odgovor)

Question 42 of 80

43. Unutrašnji obdukcioni nalaz na vratu kod zadavljenja: (zaokruži tačan odgovor)

Question 43 of 80

44. Kod zadavljenja, koža ispod omče je:

Question 44 of 80

45. Da bi došlo do potpune kompresije jugularnih vena, potrebno je obezbediti pritisak od:

Question 45 of 80

46. Dijatomeje: (zaokruži netačan odgovor)

Question 46 of 80

47. Kod opstrukcije grla i grkljana, strano telo može biti:

Question 47 of 80

48. Šta od navedenog nije karakteristično za obdukcioni nalaz kod traumatske asfiksije:

Question 48 of 80

49. Smrt u sklopu vešanja se odvija kroz:

Question 49 of 80

50. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 50 of 80

51. Koji od navedenih predstavlja "test utopljenja"

Question 51 of 80

52. Zaokruži netačnu tvrdnju o zapušenju nosa i usta:

Question 52 of 80

53. Kod zapušenja usta i nosa:

Question 53 of 80

54. Krvni podlivi kod zagušenja mogu biti: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 54 of 80

55. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 55 of 80

56. Kod leševa koji su boravili u vodi pri spoljašnjem pregledu uočavamo:

Question 56 of 80

57. Kod potpune suspenzije: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 57 of 80

58. Modro, otečeno lice sa brojnim petehijama govori u prilog:

Question 58 of 80

59. Zaokruži tačnu rečenicu:

Question 59 of 80

60. Šta je od navedenog tačno za imerzionu fazu:

Question 60 of 80

61. Garrota je:

Question 61 of 80

62. Kod leša koji je boravio u vodi, očekujemo sve promene izuzev:

Question 62 of 80

63. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 63 of 80

64. Sufokativna faza: (zaokruži netačan odgovor)

Question 64 of 80

65. Smrt kod vešanja može nastupiti usled:

Question 65 of 80

66. Šta od navedenog nije tačno za zadavljenje:

Question 66 of 80

67. Pruga: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 67 of 80

68. Ukoliko je kod opstrukcije grla i grkljana smrt nastala refeksno:

Question 68 of 80

69. Šta od navedenog nije tačno za zadavljenje

Question 69 of 80

70. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 70 of 80

71. Smrt usled navlačenja kese preko glave može biti:

Question 71 of 80

72. Šta od navedenog nije tačno za refleksnu smrt u vodi:

Question 72 of 80

73. Rogovi podjezične kosti kod vešanika: (zaokruži netačnu rečenicu)

Question 73 of 80

74. Koja od navedenih je fizička asfiktična povreda:

Question 74 of 80

75. Opšti obdukcioni nalaz kod zadavljenja: (zaokruži netačno)

Question 75 of 80

76. Zapušenje dušnika i dušnica: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 76 of 80

77. Potpuno vešanje:

Question 77 of 80

78. Koji od navedenih je moguć mehanizam smrti kod strangulatio manualis?

Question 78 of 80

79. Šta od navedenog nije tačno za unutrašnji obdukcioni nalaz na vratu kod zagušenja:

Question 79 of 80

80. Spumozni emfizem nastaje:

Question 80 of 80


 


– Advertisement –