Sudska medicina: agonija i smrt

1. Zaokružiti netačnu tvrdnju:

Question 1 of 21

2. Temperatura tela u agoniji:

Question 2 of 21

3. Kortikalna smrt (vegetativna koma): (zaokruži tačan odgovor)

Question 3 of 21

4. Šta je od navedenog tačno za agoniju:

Question 4 of 21

5. Za utvrđivanje moždane smrti je tačno sve osim jednog:

Question 5 of 21

6. Smrt moždanog stabla: (zaokruži netačan odgovor)

Question 6 of 21

7. Tanatologija proučava:

Question 7 of 21

8. Nakon potvrđivanja moždane smrti, za vreme smrti se proglašava:

Question 8 of 21

9. Autopsijski nalaz u agoniji:

Question 9 of 21

10. Šta je tačno za agoniju:

Question 10 of 21

11. Ćelijska smrt: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 11 of 21

12. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 12 of 21

13. Tokom agonije, čulo koje najduže biva očuvano je:

Question 13 of 21

14. Prividna smrt: (zaokruži netačan odgovor)

Question 14 of 21

15. Agonija: (zaokruži netačan odgovor)

Question 15 of 21

16. Somatska smrt:

Question 16 of 21

17. Kriterijumi za moždanu smrt su:

Question 17 of 21

18. Šta od navedenog je tačno kada pričamo o utvrđivanju moždane smrti:

Question 18 of 21

19. Svest u agoniji može biti:

Question 19 of 21

20. Šta od navedenog nije tačno za agoniju:

Question 20 of 21

21. Supravitalno vreme: (zaokruži tačan odgovor)

Question 21 of 21


 


– Advertisement –