1. Svest u agoniji može biti:

Pitanje 1 od 21

2. Kortikalna smrt (vegetativna koma): (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 2 od 21

3. Šta od navedenog nije tačno za agoniju:

Pitanje 3 od 21

4. Temperatura tela u agoniji:

Pitanje 4 od 21

5. Šta je od navedenog tačno za agoniju:

Pitanje 5 od 21

6. Somatska smrt:

Pitanje 6 od 21

7. Šta je tačno za agoniju:

Pitanje 7 od 21

8. Agonija: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 8 od 21

9. Autopsijski nalaz u agoniji:

Pitanje 9 od 21

10. Smrt moždanog stabla: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 10 od 21

11. Tokom agonije, čulo koje najduže biva očuvano je:

Pitanje 11 od 21

12. Prividna smrt: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 12 od 21

13. Za utvrđivanje moždane smrti je tačno sve osim jednog:

Pitanje 13 od 21

14. Nakon potvrđivanja moždane smrti, za vreme smrti se proglašava:

Pitanje 14 od 21

15. Tanatologija proučava:

Pitanje 15 od 21

16. Šta od navedenog je tačno kada pričamo o utvrđivanju moždane smrti:

Pitanje 16 od 21

17. Zaokruži netačnu rečenicu:

Pitanje 17 od 21

18. Ćelijska smrt: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Pitanje 18 od 21

19. Zaokružiti netačnu tvrdnju:

Pitanje 19 od 21

20. Supravitalno vreme: (zaokruži tačan odgovor)

Pitanje 20 od 21

21. Kriterijumi za moždanu smrt su:

Pitanje 21 od 21