Sudska medicina: agonija i smrt

1. Svest u agoniji može biti:

Question 1 of 21

2. Zaokružiti netačnu tvrdnju:

Question 2 of 21

3. Nakon potvrđivanja moždane smrti, za vreme smrti se proglašava:

Question 3 of 21

4. Tokom agonije, čulo koje najduže biva očuvano je:

Question 4 of 21

5. Prividna smrt: (zaokruži netačan odgovor)

Question 5 of 21

6. Šta od navedenog nije tačno za agoniju:

Question 6 of 21

7. Autopsijski nalaz u agoniji:

Question 7 of 21

8. Ćelijska smrt: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 8 of 21

9. Šta je od navedenog tačno za agoniju:

Question 9 of 21

10. Agonija: (zaokruži netačan odgovor)

Question 10 of 21

11. Zaokruži netačnu rečenicu:

Question 11 of 21

12. Kriterijumi za moždanu smrt su:

Question 12 of 21

13. Smrt moždanog stabla: (zaokruži netačan odgovor)

Question 13 of 21

14. Somatska smrt:

Question 14 of 21

15. Temperatura tela u agoniji:

Question 15 of 21

16. Supravitalno vreme: (zaokruži tačan odgovor)

Question 16 of 21

17. Za utvrđivanje moždane smrti je tačno sve osim jednog:

Question 17 of 21

18. Tanatologija proučava:

Question 18 of 21

19. Kortikalna smrt (vegetativna koma): (zaokruži tačan odgovor)

Question 19 of 21

20. Šta od navedenog je tačno kada pričamo o utvrđivanju moždane smrti:

Question 20 of 21

21. Šta je tačno za agoniju:

Question 21 of 21


 


– Advertisement –