1. Relativne vitalne reakcije su: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 1 od 53

2. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 2 od 53

3. Masna embolija: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 3 od 53

4. Vazdušna embolija nastaje u svim slučajevima, izuzev jednog:

Pitanje 4 od 53

5. Vitalne reakcije: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 5 od 53

6. Šta nije tačno za masne kapi:

Pitanje 6 od 53

7. Krvni izliv: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 7 od 53

8. Vazdušna embolija: (zaokruži tačnan odgovor)

Pitanje 8 od 53

9. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 9 od 53

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 10 od 53

11. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 11 od 53

12. U arterijskim krvnim sudovima najčešće nastaju:

Pitanje 12 od 53

13. Šta od navedenog nije tačno za iskrvarenje:

Pitanje 13 od 53

14. Ortogradna embolija:

Pitanje 14 od 53

15. Zaokruži netačan odgovor:

Pitanje 15 od 53

16. Koja od navedenih nije opšta apsolutna vitalna reakcija:

Pitanje 16 od 53

17. U venskim krvnim sudovima najčešće nastaju:

Pitanje 17 od 53

18. Apsolutne vitalne reakcije su: (zaokruži netačan odgovor)

Pitanje 18 od 53

19. Šta je netačno za krvni podliv:

Pitanje 19 od 53

20. Tanatološki nalaz masne embolije je:

Pitanje 20 od 53

21. Šta od navedenog predstavlja lokalnu apsolutnu vitalnu reakciju:

Pitanje 21 od 53

22. Latinski naziv za krvni podliv je:

Pitanje 22 od 53

23. Paradoksalna embolija:

Pitanje 23 od 53

24. Za tanatološki nalaz iskrvarenja su tačne sve tvrdnje izuzev jedne:

Pitanje 24 od 53

25. Koja tvrdnja o trombnoj emboliji nije tačna:

Pitanje 25 od 53

26. U relativne vitalne reakcije spadaju:

Pitanje 26 od 53

27. U apsolutne vitalne reakcije spadaju sve izuzev:

Pitanje 27 od 53

28. Koje od navedenih je apsolutna vitalna reakcija:

Pitanje 28 od 53

29. Koje od navedenih nije relativna vitalna reakcija:

Pitanje 29 od 53

30. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 30 od 53

31. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 31 od 53

32. Šta nije tačno za vazdušnu emboliju:

Pitanje 32 od 53

33. Masna embolija je ključna za diferencijalnu dijagnozu ubistvo/samoubistvo kod: (zaokruži netačno)

Pitanje 33 od 53

34. Količinu izgubljene krvi, lakše je proceniti kod:

Pitanje 34 od 53

35. Prisustvo rečne vode u želucu utopljenika:

Pitanje 35 od 53

36. U kapilarima najčešće nastaju:

Pitanje 36 od 53

37. Koja od navedenih spada u lokalne apsolutne vitalne reakcije:

Pitanje 37 od 53

38. Koja od navedenih tvrdnji je tačna za emboliju:

Pitanje 38 od 53

39. Šta od navedenog nije tačno za inflamaciju:

Pitanje 39 od 53

40. Šta od navedenog je tačno za relativne vitalne reakcije:

Pitanje 40 od 53

41. Pozitivan plovni opit: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Pitanje 41 od 53

42. Šta od navedenog nije tačno za gasnu emboliju:

Pitanje 42 od 53

43. U opšte relativne vitalne reakcije spada:

Pitanje 43 od 53

44. Šta je od navedenog relativna vitalna reakcija:

Pitanje 44 od 53

45. Latinski naziv za iskrvarenje je:

Pitanje 45 od 53

46. Latinski naziv za krvni izliv je:

Pitanje 46 od 53

47. Retrogradna embolija:

Pitanje 47 od 53

48. Embolusi mogu biti:

Pitanje 48 od 53

49. U apsolutne vitalne reakcije ne spada:

Pitanje 49 od 53

50. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 50 od 53

51. Koja od navedenih tvrdnji u vezi sa degluticijom nije tačna:

Pitanje 51 od 53

52. Šta nije tačno u vezi sa aspiracijom:

Pitanje 52 od 53

53. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Pitanje 53 od 53