Sudska medicina: vitalne reakcije

1. Tanatološki nalaz masne embolije je:

Question 1 of 53

2. Vazdušna embolija: (zaokruži tačnan odgovor)

Question 2 of 53

3. Masna embolija: (zaokruži netačan odgovor)

Question 3 of 53

4. Zaokruži netačan odgovor:

Question 4 of 53

5. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 5 of 53

6. Šta je netačno za krvni podliv:

Question 6 of 53

7. Masna embolija je ključna za diferencijalnu dijagnozu ubistvo/samoubistvo kod: (zaokruži netačno)

Question 7 of 53

8. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 8 of 53

9. Koja od navedenih nije opšta apsolutna vitalna reakcija:

Question 9 of 53

10. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 10 of 53

11. Latinski naziv za krvni podliv je:

Question 11 of 53

12. Šta od navedenog nije tačno za gasnu emboliju:

Question 12 of 53

13. Retrogradna embolija:

Question 13 of 53

14. Vazdušna embolija nastaje u svim slučajevima, izuzev jednog:

Question 14 of 53

15. Vitalne reakcije: (zaokruži netačan odgovor)

Question 15 of 53

16. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 16 of 53

17. Za tanatološki nalaz iskrvarenja su tačne sve tvrdnje izuzev jedne:

Question 17 of 53

18. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 18 of 53

19. U relativne vitalne reakcije spadaju:

Question 19 of 53

20. Apsolutne vitalne reakcije su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 20 of 53

21. Šta nije tačno za masne kapi:

Question 21 of 53

22. Količinu izgubljene krvi, lakše je proceniti kod:

Question 22 of 53

23. Prisustvo rečne vode u želucu utopljenika:

Question 23 of 53

24. U venskim krvnim sudovima najčešće nastaju:

Question 24 of 53

25. Latinski naziv za iskrvarenje je:

Question 25 of 53

26. Šta od navedenog predstavlja lokalnu apsolutnu vitalnu reakciju:

Question 26 of 53

27. U opšte relativne vitalne reakcije spada:

Question 27 of 53

28. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 28 of 53

29. U apsolutne vitalne reakcije ne spada:

Question 29 of 53

30. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 30 of 53

31. Koje od navedenih nije relativna vitalna reakcija:

Question 31 of 53

32. Koja od navedenih tvrdnji u vezi sa degluticijom nije tačna:

Question 32 of 53

33. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 33 of 53

34. Embolusi mogu biti:

Question 34 of 53

35. Šta nije tačno za vazdušnu emboliju:

Question 35 of 53

36. Koje od navedenih je apsolutna vitalna reakcija:

Question 36 of 53

37. Šta od navedenog je tačno za relativne vitalne reakcije:

Question 37 of 53

38. Koja tvrdnja o trombnoj emboliji nije tačna:

Question 38 of 53

39. U apsolutne vitalne reakcije spadaju sve izuzev:

Question 39 of 53

40. Šta je od navedenog relativna vitalna reakcija:

Question 40 of 53

41. Relativne vitalne reakcije su: (zaokruži netačan odgovor)

Question 41 of 53

42. Šta od navedenog nije tačno za inflamaciju:

Question 42 of 53

43. Koja od navedenih spada u lokalne apsolutne vitalne reakcije:

Question 43 of 53

44. Šta od navedenog nije tačno za iskrvarenje:

Question 44 of 53

45. Latinski naziv za krvni izliv je:

Question 45 of 53

46. Pozitivan plovni opit: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 46 of 53

47. Šta nije tačno u vezi sa aspiracijom:

Question 47 of 53

48. Ortogradna embolija:

Question 48 of 53

49. U kapilarima najčešće nastaju:

Question 49 of 53

50. Krvni izliv: (zaokruži tačnu tvrdnju)

Question 50 of 53

51. Koja od navedenih tvrdnji je tačna za emboliju:

Question 51 of 53

52. Paradoksalna embolija:

Question 52 of 53

53. U arterijskim krvnim sudovima najčešće nastaju:

Question 53 of 53


 


– Advertisement –