Sudska medicina: nutritivne povrede

1. Potpun prekid unošenja čvrste hrane, kod odraslih osoba dovodi do smrti u roku od:

Question 1 of 7

2. Ukoliko kod osobe nema edema a postoji hipotenzija i srčani zastoj, govorimo o:

Question 2 of 7

3. Šta od navedenog ne utiće na dužinu života u toku nasilnog gladovanja:

Question 3 of 7

4. Nasilno gladovanje može biti:

Question 4 of 7

5. Biološke povrede nastaju pod dejstvom:

Question 5 of 7

6. Ukoliko su kod osobe izraženi edemi preko celog tela, sa ascitom i pleuralnim izlivom govorimo o:

Question 6 of 7

7. Koja od navedenih ne predstavlja nasilno gladovanje:

Question 7 of 7


 


– Advertisement –