Sudska medicina: aspekti novorođenačkog i dečijeg doba

1. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za mrtvorođenče:

Question 1 of 28

2. Sindrom zlostavljanog deteta: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 2 of 28

3. Plovni opit pluća je lažno negativan kod:

Question 3 of 28

4. Zaokruži netačnu tvrdnju:

Question 4 of 28

5. Šta od navedenog se ne koristi za procenu dužine života novorođenčeta?

Question 5 of 28

6. Šta od navedenog ne predstavlja znak novorođenosti:

Question 6 of 28

7. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za čedomorstvo:

Question 7 of 28

8. Šta od navedenog se ne koristi za određivanje gestacijske starosti novorođenčeta:

Question 8 of 28

9. Šta od navedenog ne predstavlja tipičan nalaz kod zlostavljane dece?

Question 9 of 28

10. Prisustvo demarkacionog zapaljenja oko pupčanika nam ukazuje da je novorođenče staro:

Question 10 of 28

11. Šta od navedenog nije tačno za zlostavljanje deteta:

Question 11 of 28

12. Šta od navedenog ne predstavlja znak živorođenosti:

Question 12 of 28

13. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za SIDS:

Question 13 of 28

14. Šta od navedenog se ne koristi za procenu gestacijske starosti novorođenčeta:

Question 14 of 28

15. Šta od navedenog se ne koristi za procenu životne sposobnosti novorođenčeta:

Question 15 of 28

16. Za postavljanje krivičnog dela čedomorstva neophodni su sledeći uslovi:

Question 16 of 28

17. Plovni opit pluća je lažno pozitivan kod: (zaokruži netačnu tvrdnju)

Question 17 of 28

18. Zaokruži netačnu tvrdnju vezanu za SIDS:

Question 18 of 28

19. Koliko vremena je potrebno da progutani vazduh ispuni celo tanko crevo novorođenčeta?

Question 19 of 28

20. Česta povreda kod smrtonosnog zlostavljanja male dece je:

Question 20 of 28

21. Šta nije tačno za unutrašnje znake novorođenosti:

Question 21 of 28

22. Šta od navedenog se retko viđa kod žrtava zlostavljanja:

Question 22 of 28

23. Pupčanik otpada oko:

Question 23 of 28

24. Pupčanik je mek i vlažan:

Question 24 of 28

25. Najpouzdaniji dokaz da je dete živorođeno je:

Question 25 of 28

26. Kefalhematom predstavlja:

Question 26 of 28

27. Prisustvo kefalhematoma ukazuje da je tokom porođaja prednjačila:

Question 27 of 28

28. Šta se ne koristi za procenu dužine života novorođenčeta?

Question 28 of 28


 


– Advertisement –