Testovi su podeljeni u tri grupe:

  • Prva grupa: uključuje pojedinačne testove vezane za određenu anatomsku strukturu (npr. scapula, clavicula, itd.) Testovi se sastoje iz svih pitanja koja vezana za datu strukturu.
  • Druga grupa: uključuje test iz određene tematske celine (npr. osteologija gornjeg ekstremiteta, mišići gornjeg ekstremiteta, itd.). Svaki test sadrži 30 pitanja koje sa se nasumično izvlače iz „banke pitanja“ vezanih za datu temu.
  • Treća grupa: zapravo predstavlja jedan sveobuhvatni test koji uključuje 30 nasumično izabranih pitanja preuzetih iz čitave baze pitanja. Ovaj test je vremenski ograničen (50 minuta) da što više podseća na praktični ispit.

Napomena: Testovi su u procesu izrade, nastojimo da našu bazu proširimo i upotpunimo sa pitanjima iz svih oblasti.


Prva Grupa Testova

Kosti Gornjeg Ekstremiteta:

Oblast

Započnite test:

1.Clavicula (ključna kost)

Kliknite ovde

2. Scapula (lopatica)

Kliknite ovde

3. Humerus (ramena kost)

Kliknite ovde

4. Ulna (laktica)

Kliknite ovde

5. Radius (žbica)

Kliknite ovde

6. Ossa manus (kosti šake)

Kliknite ovde

Kosti Donjeg Ekstremiteta:

Oblast

Započnite test:

1. Os coxae (karlična kost)

Kliknite ovde

2. Femur (butna kost)Test je u izradi
3. Patella (čašica)Test je u izradi
4. Tibia (golenjača)Test je u izradi
5. Fibula (lisnjača)Test je u izradi
6. Ossa pedis (kosti stopala)Test je u izradi

Druga Grupa testova

Oblast

Započnite test:

1. Kosti gornjeg ekstremiteta (ossa membri superioris)

Kliknite ovde