0%
25

Os Coxae - Karlična kost

Osteologija donjeg ekstremiteta

1 / 45

Na lici je:

2 / 45

Obeležena struktura naziva se:

3 / 45

Obeležena struktura naziva se:

4 / 45

Na slici je:

5 / 45

Obeležena struktura je:

6 / 45

Obeležena struktura je:

7 / 45

Plavom bojom označen je:

8 / 45

Na slici je:

9 / 45

Obeležena struktura je:

10 / 45

Obeležena struktura je:

11 / 45

Obeležena struktura naziva se:

12 / 45

Na slici je:

13 / 45

Obeležena struktura je:

14 / 45

Na slici je:

15 / 45

Na slici je:

16 / 45

Na slici je:

17 / 45

Obeležena struktura je:

18 / 45

Na slici je:

19 / 45

Na slici je:

20 / 45

Zelenom bojom označen je:

21 / 45

Na slici je:

22 / 45

Na slici je:

23 / 45

Na slici je obeležena:

24 / 45

Na slici je:

25 / 45

Na slici je obeležena:

26 / 45

Na slici je obeležena:

27 / 45

Na slici je:

28 / 45

Na slici je:

29 / 45

Crvenom bojom označen je:

30 / 45

Na slici je:

31 / 45

Na slici je:

32 / 45

Na slici je:

33 / 45

Na slici je:

34 / 45

Na slici je:

35 / 45

Na slici je:

36 / 45

Obeležena struktura je:

37 / 45

Obeležena struktura je:

38 / 45

Obeležena struktura je:

39 / 45

Obeleženu strukturu skoro potpuno zatvara:

40 / 45

Obeležena struktura je:

41 / 45

Obeležena struktura je:

42 / 45

Obeležena struktura je:

43 / 45

Obeležena struktura je:

44 / 45

Obeležena struktura naziva se:

45 / 45

Na slici je:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima