0%
34

Scapula (Lopatica)

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

2 / 34

Šta je obeleženo na slici?

3 / 34

Na označenom mestu pripaja se:

4 / 34

Na slici obeležena je:

5 / 34

Struktura obeležena na slici je:

6 / 34

Na slici obeležen je:

7 / 34

Na prikazanoj slici je

8 / 34

Obeležena struktura je:

9 / 34

Na slici obeležen je:

10 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

11 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

12 / 34

Na slici je prikazana:

13 / 34

Struktura obeležena na slici je:

14 / 34

Na slici obeležena je:

15 / 34

Obeležena struktura je:

16 / 34

Na slici obeležen je:

17 / 34

Struktura obeležena zelenom bojom je:

18 / 34

Crvenom bojom označen je pripoj kog mišića?

19 / 34

Crvenom bojom označen je pripoj kog mišića?

20 / 34

Obeležena struktura je:

21 / 34

Na označenom mestu pripaja se:

22 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

23 / 34

Obeležena struktura je:

24 / 34

Obeležena struktura je:

25 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

26 / 34

Na prikazanoj slici je:

27 / 34

Na označenom mestu pripaja se:

28 / 34

Struktura obeležena na slici je:

29 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

30 / 34

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

31 / 34

Na slici obeležena je:

32 / 34

Obeležena struktura je:

33 / 34

Obeležena struktura je:

34 / 34

Obeležena struktura je:

Your score is

 


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima