0%
14

Ulna (laktica)

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 17

Obeležena struktura je:

2 / 17

Obeležena struktura je:

3 / 17

Na slici je:

4 / 17

Na slici je:

5 / 17

Obeležena struktura je:

6 / 17

Prilikom ekstenzije u zglobu lakta, obeležena struktura ulazi u:

7 / 17

Na slici je:

8 / 17

Na slici je:

9 / 17

Obeležena struktura je:

10 / 17

Na slici je:

11 / 17

Obeležena struktura zglobljava se sa:

12 / 17

 Na slici je:

13 / 17

 Obeležena struktura je:

14 / 17

Prilikom fleksije u zglobu lakta, obeležena struktura ulazi u:

15 / 17

Obeležena struktura je:

16 / 17

Obeležena struktura je:

17 / 17

Obeležena struktura je:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima