0%
0

Osteologija Gornjeg Ekstremiteta

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 20

Struktura na slici je:

2 / 20

Obeležena struktura je:

3 / 20

Označena struktura je:

4 / 20

Na slici je obeležen:

5 / 20

Na slici je:

6 / 20

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

7 / 20

Prilikom fleksije u zglobu lakta, obeležena struktura ulazi u:

8 / 20

Označena struktura je:

9 / 20

Označena struktura je:

10 / 20

Koji mišić se pripaja na obeleženom mestu?

11 / 20

Оbeležena struktura je:

12 / 20

Na slici je:

13 / 20

Obeležena struktura je:

14 / 20

Struktura na slici je:

15 / 20

Označena struktura je:

16 / 20

Obeležena struktura je:

17 / 20

Na slici je:

18 / 20

19 / 20

Slika prikazuje:

20 / 20

Na slici je prikazana desna ključnica posmatrana sa donje strane (aspectus inferior)
Crvenom bojom označen je pripoj:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima