0%
43

Osteologija Gornjeg Ekstremiteta

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 20

Obeležena struktura je:

2 / 20

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

3 / 20

Na slici je:

4 / 20

Struktura na slici je:

5 / 20

Označena struktura je:

6 / 20

Struktura obeležena zelenim markerom je:

7 / 20

Obeležena struktura je:

8 / 20

Obeležena struktura je:

9 / 20

Koji mišić se pripaja na obeleženom mestu?

10 / 20

Označena struktura je:

11 / 20

Obeležena struktura zglobljava se sa:

12 / 20

Struktura obeležena na slici je:

13 / 20

Označena struktura je:

14 / 20

Označena struktura je:

15 / 20

Crvenom bojom označen je pripoj kog mišića?

16 / 20

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

17 / 20

Struktura na slici je:

18 / 20

Obeležena struktura je:

19 / 20

Označena struktura je:

20 / 20

Na označenom mestu pripaja se:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima