0%
33

Osteologija Gornjeg Ekstremiteta

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 20

Označena struktura je:

2 / 20

Obeležena struktura je:

3 / 20

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

4 / 20

Struktura na slici je:

5 / 20

Na slici obeležena je:

6 / 20

Na slici je:

7 / 20

Obeležena struktura je:

8 / 20

9 / 20

Označena struktura je:

10 / 20

Na slici je:

11 / 20

Koji mišić se vezuje za obeleženo mesto?

12 / 20

Označena struktura je:

13 / 20

Označena struktura je:

14 / 20

Na slici je prikazan:

15 / 20

Označena struktura je:

16 / 20

Označena struktura je:

17 / 20

Na označenom mestu pripaja se:

18 / 20

Obeležena struktura je:

19 / 20

Na slici je prikazana desna ključnica posmatrana sa donje strane (aspectus inferior)
Crvenom bojom označen je pripoj:

20 / 20

Obeležena struktura je:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima