0%
27

Ossa manus (kosti šake)

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 19

Označena struktura je:

2 / 19

Označena struktura je:

3 / 19

Označena struktura je:

4 / 19

Označena struktura je:

5 / 19

Na slici je:

6 / 19

Označena struktura je:

7 / 19

Označena struktura je:

8 / 19

Označena struktura je:

9 / 19

Struktura na slici je:

10 / 19

Označena struktura je:

11 / 19

Svi prsti imaju tri falange osim:

12 / 19

Označena struktura je:

13 / 19

Označena struktura je:

14 / 19

Struktura na slici je:

15 / 19

Označena struktura je:

16 / 19

Označena struktura je:

17 / 19

Označena struktura je:

18 / 19

Označena struktura je:

19 / 19

Označena struktura je:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Fotografije distribuirao: Brian C. Goss; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima