0%
35

Humerus (Ramena Kost)

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 44

Na slici je:

2 / 44

Označena struktura je

3 / 44

Označena struktura je:

4 / 44

Koji mišić se pripaja na obeleženom mestu?

5 / 44

Označena struktura je:

6 / 44

Označena struktura je:

7 / 44

Označena struktura je:

8 / 44

Označena struktura je:

9 / 44

Slika prikazuje:

10 / 44

Slika prikazuje:

11 / 44

Struktura na slici je:

12 / 44

Obeležena struktura je:

13 / 44

Označena struktura je:

14 / 44

Struktura na slici je:

15 / 44

Koji mišić se pripaja na obeleženom mestu?

16 / 44

Koja su tri osnovna dela humerusa?

17 / 44

 Koji mišić se pripaja na obeleženom mestu?

18 / 44

Struktura na slici je:

19 / 44

Na slici je prikazan:

20 / 44

Na slici je obeležen:

21 / 44

Na slici je obeležen:

22 / 44

23 / 44

Na slici je prikazan:

24 / 44

Struktura na slici je:

25 / 44

Na slici je:

26 / 44

Pripoji kojih mišića su obeleženi na slici?

27 / 44

Obeležena struktura je:

28 / 44

 Na slici je obeležen:

29 / 44

Na slici je:

30 / 44

Obeležena struktura je:

31 / 44

Na slici je:

32 / 44

Obeležena struktura je:

33 / 44

Označena struktura je:

34 / 44

Koji mišić se pripaja na obeleženom mestu?

35 / 44

Ukoliko znamo da je na slici zadnja strana humerusa, struktura obeležena zelenom bojom je?

36 / 44

Označena struktura je:

37 / 44

Označena struktura je:

38 / 44

Obeležena struktura je:

39 / 44

Označena struktura je:

40 / 44

Označena struktura je:

41 / 44

Struktura na slici je:

42 / 44

Označena struktura je:

43 / 44

Obeležena struktura je:

44 / 44

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima