0%
199

Clavicula (ključnica, ključna kost)

Osteologija gornjeg ekstremiteta

1 / 12

Struktura obeležena zelenim markerom naziva se:

2 / 12

Struktura obeležena zelenim markerom je:

3 / 12

Na slici je prikazana desna ključnica posmatrana sa donje strane (aspectus inferior)
Crvenom bojom označen je pripoj:

4 / 12

Struktura obeležena zelenim markerom je:

5 / 12

Struktura obeležena zelenim markerom je:

6 / 12

Najmasivniji deo ključne kosti je:

7 / 12

Najduži deo ključne kosti je:

8 / 12

Na slici je prikazana desna ključnica posmatrana sa donje strane (aspectus inferior)
Crvenom bojom označen je pripoj:

9 / 12

Struktura obeležena zelenim markerom je

10 / 12

Struktura obeležena zelenim markerom naziva se:

11 / 12

Na slici je prikazana:

12 / 12

Na slici je prikazana desna ključnica posmatrana sa donje strane (aspectus inferior)
Crvenom bojom označen je pripoj:

Your score is


Sve fotografije korišćene u ovom testu su registrovane kao Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ovo znači da su one deo javnog vlasništva i smeju se koristiti bez ograničenja.

Sve fotografije distribuirao: MAKY.OREL; Slike dodatno obrađene od strane tima fascija.com.


Povratak na tabelu sa testovima