HIV i AIDS

AIDS ("acquired immunodeficiency sindrome ") ili SIDA (sindrom stečene imunodeficijencije) predstavlja terminalnu fazu hronične infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV). Etiologija HIV pripada familiji retrovirusa i potfamiliji lentiviridae. Osnovna odlika retrovirusa…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na HIV i AIDS

Clavicula-ključnica

Clavicula (ključnica) Clavicula je parna i horizontalno postavljena kost koja se svojim unutrašnjim delom zglobljava sa grudnom kosti (sternum) i prvim rebrom (costa prima), a svojim spoljašnjim delom sa lopaticom…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Clavicula-ključnica

Kanabis (Cannabis)

Šta je kanabis? Kanabis (konoplja) vekovima se koristi u industrijske, medicinske i uživalačke svrhe. Pripada familiji Cannabaceae, koja uključuje više vrsta ( Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis). Konoplja je poznata…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Kanabis (Cannabis)

Sekundarna struktura molekula DNK

Kako izgleda molekul DNK? Molekuli DNK sastoje se od dva lanca nukleotida koji su međusobno povezani i spiralno uvijeni oko svoje osovine. Votson i Krik su 1953.godine objavili model dvostruke…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Sekundarna struktura molekula DNK
Read more about the article Osnovna građa nukleinskih kiselina
Jedro thumbnail

Osnovna građa nukleinskih kiselina

Nukleinske kiseline su izgrađene iz nukleotida. U molekulu DNK-a to su dezoksiribonukleotidi, a u molekulu RNK to su ribonukleotidi. Šta čini nukleotide? Nukleotide čine tri osnovne komponente:1. pentoza (šećer sa…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Osnovna građa nukleinskih kiselina
Read more about the article Osnovni pojmovi u genetici
Gametogeneza, par hromozoma

Osnovni pojmovi u genetici

Hromozomi Molekuli DNK su ogranizovani u hromozome, čiji je broj i izgled karakterističan za vrstu.Prokarioti poseduju jedan molekul DNK - jedan hromozom. To znači da su svi njihovi geni prisutni…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Osnovni pojmovi u genetici

Svetski dan mentalnog zdravlja – 10.oktobar

Obeležavanje mentalnog zdravlja Svetska federacija za mentalno zdravlje, koju je predvodio Ričard Hunter, osnovala je Svetski dan mentalnog zdravlja 1992.godine. Tada nije postojao precizan cilj, osim zalaganja za mentalno zdravlje…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na Svetski dan mentalnog zdravlja – 10.oktobar

NOVO! Genetika testovi!

Pripremili smo za Vas bazu sa preko 4500 pitanja iz Humane genetike. Imate priliku da proverite svoje znanje iz svake oblasti, kao i iz svih odjednom. Kliknite ovde kako biste…

Čitaj dalje »
Komentari su isključeni na NOVO! Genetika testovi!