Centriole thumbnail

Citoplazma i Citoskelet: Potporne Strukture Ćelije

Citoplazma Citoplazma (citoplasma) je struktura koja ispunjava ćeliju i okružuje nukleus (jedro). Tečni deo citoplazme se naziva citosol i u njega su uronjeni citoskelet, organele…

Nastavi