Predstavljamo vam medicinske ilustracije iz različitih atlasa sa kraja 20. i početka 21. veka. Sve slike su pod oznakom javnog vlasništva (Public Domain Mark – PDM) i se mogu kopirati, izmeniti i distribuirati bez traženja dozvole.

Cilj ovog „muzeja“ je prikupljanje, obeležavanje i sortiranje medicinskih ilustracija različitih autora. Iako je većina ovih crteža nastalo pre više od sto godina, prikaz patoloških stanja je i dan danas relevantan.

Prikazane ilustracije daju odličan uvid u bolesti i njihove komplikacije koje se, zbog rapidnog razvoja modernih terapijskih procedura, danas vrlo retko viđaju.


Atlas bolesti kože, 1900.

 • Cornua cutanea
 • Acnae
 • Adenoma sebaceum
 • Carcinoma Lenticulare
 • Dermatitis

Atlas kožnih bolesti, 1865.

Dermatološki atlas, 1903.

 • Lupus Erythematosus
 • Lepra Tuberculatum
 • Argyria
 • Hydroa
 • Pemphigus


Oftalmološki atlas, 1899.

 • Herpes zoster ophtalmicus
 • Egzoftalmus
 • Sarkom horoidee (sudovnjače)
 • Panoftalmitis
 • Strano telo kornee i dermoidna cista orbite

Atlas ilustracija kliničke hirurgije, 1895.

 • Strano telo u srcu
 • Masivni tumor parotidne žlezde
 • Trombotični arteritis
 • Adenom dojke
 • Meningocele

Atlas patološke anatomije pluća, 1888.

 • Karcinom pluća
 • Sarkom i propadanje pluća
 • Pluća rudara
 • Emfizem pluća
 • Tuberkuli bronhija i larinksa


Ostavite odgovor