Da biste razumeli kožne bolesti, neophodno je da ih vidite, upoznate se sa različitim formama i fazama kroz koje prolaze u svojoj evoluciji.

Louis A. Duhring

Atlas je izdat 1876. godine pod originalnim nazivom: „Atlas of Skin Diseases„. Ilustracije, kao i tekst unutar udžbenika, su delo Louis A. Duhring-a (1845 – 1913), profesora kožnih bolesti na Univerzitetu u Pensilvaniji.

Galerija:

 • Acne Rosacea
 • Ecthyma
 • Eczema
 • Eczema
 • Eczema
 • Eczema
 • Eczema
 • Eczema
 • Eczema
 • Eczema
 • Erythema multiforme
 • Erythema nodosum
 • Herpes zoster
 • Ichthyosis
 • Impetigo contagiosa
 • Lupus Erythematosus
 • Lupus vulgaris
 • Pemphigus
 • Psoriasis
 • Psoriasis
 • Purpura
 • Scabies
 • Seborrhoea
 • Syphiloderma
 • Syphiloderma
 • Syphiloderma
 • Syphiloderma
 • Syphiloderma
 • Syphiloderma
 • Tinea Trichophytina
 • Tinea favosa
 • Tinea sycosis
 • Tinea versicolor
 • Vitiligo


Galerija je sortirana po abecednom redu i sadrži ilustracije sledećih bolesti:

 1. Acne Rosacea
 2. Alopecia areata
 3. Ecthyma
 4. Eczema (8 ilustracija)
 5. Erythema multiforme
 6. Erythema nodosum
 7. Herpes zoster
 8. Ichthyosis
 9. Impetigo contagiosa
 10. Lupus Erythematosus
 11. Lupus vulgaris
 12. Pemphigus
 13. Psoriasis (2 ilustracije)
 14. Purpura
 15. Scabies
 16. Seborrhoea
 17. Sycosis non-parasitica
 18. Syphiloderma (6 ilustracija)
 19. Tinea Trichophytina
 20. Tinea favosa
 21. Tinea sycosis
 22. Tinea versicolor
 23. Vitiligo

Sve slike su pod oznakom javnog vlasništva (Public Domain Mark – PDM) i mogu kopirati, izmeniti i distribuirati bez traženja dozvole.

Naglašavamo da ilustracije nisu naše delo, niti su u našem vlasništvu. Prikazujemo ih isključivo iz informativnih razloga.

Ukoliko želite da pročitate originalnu knjigu, to možete izvršiti posetom sledeće stranice –> klikni ovde.