Mitohondrija thumbnail

Ćelijske Organele: Mitohondrije i Ribozomi

Mitohondrije Mitohondrije su membranske organele čija je osnovna uloga proizvodnja energije u vidu ATP-a (adenozin–trifosfat). Imajući ovo u vidu, jasno je da broj mitohondrija u…

Nastavi