Fosfolipidni dvosloj thumbnail

Ćelijska Membrana: Građa i Mehanizmi Transporta

Ćelijska membrana (opna, plasmalemma) predstavlja tanak, metabolički aktivan omotač koji odvaja citoplazmu od ekstracelularnog (vanćelijskog) prostora. Osim toga, membrane ulaze u sastav ćelijskih organela i…

Nastavi